Kalite Politikası

Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SELÇUKSEM) olarak yürüttüğümüz yüz yüze eğitimler, online-canlı eğitimler, offline-video eğitimler ve hibrit eğitim modelleriyle aşağıdaki kalite standartlarımızı uygulayarak katılımcılara nitelikli bir eğitim deneyimi yaşatmayı hedeflemektedir.

  • Ülkemizin sosyo-ekonomik şartlarına uygun eğitim programları hazırlamak
  • Ülkemizin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlamak
  • Hazırlanan mesleki gelişim programlarıyla katılımcıların meslek hayatlarında kolaylık sağlamak
  • Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden hareketle online ve offline eğitim programlarımızı geniş kitlelere ulaştırarak eğitimlere erişiminin sağlanması
  • Eğitimler sonrası düzenlenen belgelerin devlet kurumlarıyla akreditasyonunun sağlanarak belge geçerliliklerini artırmak

 

Eğitim ve Öğretim Politikası

Merkezimiz, 9 faklı kategoride eğitim programları düzenlemektedir. Düzenlenen eğitimlerde öncelikli olarak Üniversitemiz akademisyenlerinin akademik bilgi birikiminden yararlanmakla birlikte yapısı itibariyle eğitim verilecek alanda bilgi birikimini kanıtlamış kamu ve özel sektör eğitmenleriyle de çalışabilmektedir.

 

Uçuş Akademisi

Üniversitemiz envanterine kayıtlı ve kurumumuzca düzenlenecek PIC uçuşları için gerekli uçuş saatlerini doldurabileceğiniz eğitim yer almaktadır. Kurumumuz ve eğitim uçağımız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylıdır. Onay belgesi için tıklayınız.

 

Sertifika Programları

Bu kategoride ilgili kamu kurum veya kuruluşlarından Merkezimiz veya Üniversitemiz ilgili fakülte/MYO tarafından yetki belgesi alınarak düzenlenen eğitimler yer almaktadır. İlgili eğitim programlarımıza ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgisayar-Bilişim Eğitimleri

Bu kategoride temel bilgisayar kullanımından ileri düzey programlama dillerine kadar çeşitli kurs faaliyetleri yer almaktadır.

 

Yabancı Dil Kursları

Bu kategoride temel düzeyden ileri düzeye kadar her düzey katılımcının ihtiyacına cevap verebilecek çeşitli dil kursları yer almaktadır. İlgili eğitim programlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Sınavlara Hazırlık Kursları

Bu kategoride ülkemizde çeşitli amaçlarla düzenlenen sınavlara hazırlık kursları yer almaktadır.  İlgili eğitim programlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Mesleki Ve Kişisel Gelişim Eğitimleri

Bu kategoride katılımcıların mesleki hayatlarına ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak çeşitli kurslar yer almaktadır. İlgili eğitim programlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Sanat Ve Spor Kursları

Bu kategoride katılımcıların zamanlarını eğlenerek öğrenmelerini sağlayan çeşitli aktivite kursları yer almaktadır. İlgili eğitim programlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Kurumsal Eğitimler

SELÇUKSEM, firma yöneticilerinin isteği doğrultusunda eğitim programları hazırlamakta, eğitmen görevlendirmekte ve yerinde eğitim vermektedir.

 

Görevde Yükselme Eğitimleri

SELÇUKSEM, kamu veya KİT'lerde çalışan personellerin görevde yükselme sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmaları için S.Ü. güvencesiyle alanında uzman eğitmenlerini görevlendirmektedir.

            SELÇUKSEM, öğrencilere kurslar düzenlemesinin yanısıra üretim ve hizmet sektörlerine yönelik kurs programları da düzenlemektedir. Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim yeri ve eğitmen koordinasyonu sağlamaktadır.

 

Toplumsal Katkı Politikası

SELÇUKSEM, katılımcılarına nitelikli eğitim imkânları sağlayarak onlara, meslek kazandırmayı, gelişen bilim ve teknolojiye paralel eğitim programları düzenleyerek üst düzeyde bilgi ve becerilere sahip elemanlar yetiştirmeyi, Üniversitenin kamu ve özel sektörle iş birliğini geliştirilmesine katkıda bulunmayı yaşam boyu öğrenme prensibiyle kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışmakta olan bireylerin, üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının, kariyer gelişimine katkı sağlayarak toplam kalite ve verimliliği artırmayı Selçuk Üniversitesini ulusal ve uluslararası platformda tanıtmayı hedeflemektedir.