KALİTE KOMİSYONU

S.N.

AD-SOYAD

GÖREV

E-POSTA

1

Prof. Dr. Özdemir KOÇAK

Merkez Müdürü

okocak@selcuk.edu.tr

2

Prof. Dr. Hasret AKTAŞ

Müdür Yardımcısı

haktas@selcuk.edu.tr

3

Doç. Dr.  Emre O. OLKUN

Liderlik, Yönetişim ve Kalite Sorumlusu

emreolkun@selcuk.edu.tr

4

Veysel YILDIRIM

Eğitim ve Öğretim Sorumlusu

vyildirim@selcuk.edu.tr

5

Hakan ÜNLÜ

Birim Kalite Öğrenci Temsilcisi

h.unlu@selcuk.edu.tr

6

Gamze ŞENVERDİ

Araştırma ve Geliştirme Sorumlusu

guye@selcuk.edu.tr

7

Ayşe BAĞCI

Birim Kalite Öğrenci Temsilcisi

aysebagci@selcuk.edu.tr

 

 

Üniversitemiz Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları'na Göre:

MADDE 9 – (1) Birim Kalite Komisyonun Başkanlıklarını Fakültelerde Dekan, Enstitülerde, Yüksekokul, Konservatuvar ve Meslek Yüksek Okullarında Müdür veya bu kişilerce görevlendirilen yardımcılarından biri ya da bir öğretim elemanı yapar.

(2) Birim kalite komisyonu üyeleri, aynı bölümden birden fazla olmamak üzere Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/ Konservatuar/Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri arasında her birimin öğrenci temsilcisi ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/ Konservatuar/Meslek Yüksekokulu Sekreteri bulunur.