SELÇUKSEM, katılımcılarına nitelikli eğitim imkânları sağlayarak onlara, meslek kazandırmayı, gelişen bilim ve teknolojiye paralel eğitim programları düzenleyerek üst düzeyde bilgi ve becerilere sahip elemanlar yetiştirmeyi, Üniversitenin kamu ve özel sektörle iş birliğini geliştirilmesine katkıda bulunmayı yaşam boyu öğrenme prensibiyle kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışmakta olan bireylerin, üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının, kariyer gelişimine katkı sağlayarak toplam kalite ve verimliliği artırmayı Selçuk Üniversitesini ulusal ve uluslararası platformda tanıtmayı hedeflemektedir.