Öğrencilere, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre ve bütün bireylere ihtiyaçları doğrultusunda, imkânlar çerçevesinde SELÇUKSEMin deneyimli kadrosu ile verilecek eğitim programları planlamak, uygulamak ve bu programları koordine etmek bireylere, kendilerini geliştirme nitelikli bir meslek sahibi olma, mesleklerinin gerekliliklerini yerine getirebilme, iş gücünü daha verimli kullanabilme, insan ilişkilerinde daha başarılı olabilme noktasında destek olmak eğitim programlarına katılıp başarılı olanlara katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika vb. vermek.