Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11 Eylül 2020 tarih ve 31241 sayılı "ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ"  29. Madde ve 6 Fıkrasına göre "Kurumlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, teknisyen, sağlık memuru, hemşire ile şoför görevlendirilebilir. Kayıtlı öğrenci sayısı iki yüz elli ve üzeri olan kurumlarda hemşire veya hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri görevlendirilmesi zorunludur." olarak belirtilmiştir. 


Eğitim sonunda 150 saatlik Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir. Bu belgeyi özlük dosyanıza/CV nize ekleyerek sizinle aynı şartlarda başvuru yapan adaylara karşı avantajlı konuma gelebilirsiniz.

Yönetmeliğe ulaşmak için BURAYA tıklayınız

 

NOT:

KESİN KAYIT İŞLEMİNDEN SONRA EĞİTİME AYNI GÜN BAŞLAYABİLİR, EĞİTİMİ TAMAMLADIKRAN SONRA SINAVA GİRİŞ YAPABİLİR VE BELGENİZİ EN GEÇ 10 GÜN İÇERİSİNDE ALABİLİRSİNİZ.

 

PROGRAMIN AMACI

Katılımcıların, 0-17 yaş çocuklar ile ilgili tutumları kazanmaları, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm ilgili eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmesini sağlamaktır.

0-17 yaş çocuklarının fiziki, psiko-motor, sosyal, zihinsel, cinsel gelişmelerinin istenilen düzeyde gelişmesi için kursiyerlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.

Aileye 0-17 yaş konusunda rehberlik yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak,

 

KİMLER KATILABİLİR?

Bu programa, tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve kuramsal/klinik eğitimde rol alan, Orta Öğretim Hemşireler, hemşire yardımcıları, acil tıp teknisyenleri, acil tıp teknikerleri, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi okulların ilgili bölümünden ortaöğretim, önlisans, lisans ya da yüksek lisans mezunu kişiler katılabilir.

 

BU EĞİTİM PROGRAMI KESİNLİKLE İŞ GARANTİSİ VERMEZ, KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM AMAÇLIDIR , HERHANGİ BİR ÜNVAN VEYA MESLEK STATÜSÜ VERMEZ.

 

Not: UZAKTAN OFFLİNE EĞİTİMLERDE GENEL KABUL OLARAK 1 DERS SAATİ MİNUMUM 15 DAKİKA VE MAKSİMUM 25 DAKİKADIR.

 

OKUL HEMŞİRELİĞİ NEDİR?

Okullarda artık sağlık hizmetleriyle ilgilenecek, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumlu “okul hemşireleri” görev yapacak.

Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan Hemşirelik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı’na göre hemşirelik 32 branşa ayrıldı. Bu branşlar arasında “okul hemşiresi” de yer alıyor. Okul hemşireleri hastane yerine okullarda görev yapacak.

Öğrencilerin ve okul personelinin sağlık hizmetlerinden sorumlu olan okul hemşireleri, Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması ve sağlık birimi malzeme ihtiyaç tespiti konusunda okul idaresiyle koordinasyonu sağlayacak.

Okul hemşiresi okula yeni gelen öğrencilerin sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesinden, öğrencilerin 6 aylık periyodik sağlık taramalarının (görme, işitme, ağız-diş sağlığı, büyüme ve gelişme, ruh sağlığı vs. taramaları) planlanmasından, öğrenci ve okul çalışanlarının sağlık kayıtlarının tutulmasından sorumlu olacak.

Hastalanan ve acil müdahale gerektiren öğrenci ve personelin doktor istemiyle tedavisi ve bakımıyla ilgilenecek, değerlendirmeleri hemşire gözlem formuna kaydedecek.

Kronik hastalığı ve alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisi, aile ve öğretmenine sağlık danışmanlığı yapacak. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlayacak ve sağlık danışmanlığını yürütecek.

Okulda çevre sağlığını ilgilendiren durumları kontrol edecek. Cinsel eğitim ve ruh sağlığı hizmeti verilecek.

Okul hemşiresi öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve olumlu sağlık davranışlarının geliştirilmesi için Sağlık Eğitimi (temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilkyardım, sigara ve alkolün zararları ve cinsel eğitim vs. gibi) faaliyetlerini yürütecek.

Okulda yürütülen ruh sağlığı çalışmalarının (madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat bozukluğu, öğrenme bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranış ve saldırganlık vs.) sonucunda sorun saptanan öğrencilerin, öğrenci-öğretmen-aile irtibatını sağlamak ve ilgili durumda sağlık danışmanlığını yapmakla görevli olacak.


EĞİTİM İÇERİĞİ:
 

Eğitim Sistemi

Bir Örgüt Olarak Okul

Okul Eğtiiminin Amaçları, Görevleri ve Okul Yönetimi

Okul Yöneticisi ve Liderlik

Eğitim Yönetimi Kuramları

Yönetim Süreçleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Amacına Göre Değerlendirme Türleri

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

Ölçme Araçlarının İncelenmesi

Test ve Madde İstatistikleri

Temel İletişim Dersleri

İletişim ve Etkileşim

Hedefle Göz Teması Kurma

Jestler, Mimikler, Tokalaşma

Yalancı Beden Dili

Kişilikler, Sözcükler, Zeka ve Dinlemeler

Sözsüz İletişim ve Beden Dili

Beden Dilinde Eller, Avuçlar, Duruşlar ve Baş Pozisyonları

İnsanlar Arası İlişkileri Değerlendirme

Okuryazarlık Kavramı ve Tanımı

Stres Yönetimi

Öğretime Hazırlık

Öğretim Planı Hazırlama

Öğretim Araçlarını Hazırlama

Öğretim Materyali Hazırlama

Derste Kullanılacak Öğretim Materyalleri Nasıl Olmalıdır?

Eğitim Kurumlarına Göre Oyunun Çocuğun Gelişimine Etkileri

Basılı Bir Metni Sunu İçin Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Sunum Öncesi Hazırlık

Öğretmenin Kullanması Gereken Dikkat Stratejileri

Sunumu Destekleyen Araç ve Gereçler Nasıl Kullanılmalıdır?

Soru ve Cevap Teknikleri

Yetişkin Eğitimi

Eğitimde Sunuş Kaygısının Sebepleri

Yetişkin Eğitimi

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim Yönetimi

Eğitim Teknolojisi

Teknolojik Öğretim

Özgüven ve Stres Yönetimi

Öfke Kontrolü

Öfkeyle Başetme Yolları

Kendine Güvenme

Sresle Başetme Teknikleri

Sres Belirtileri

Sosyal Psikoloji

Verimlilik Yönetimi

Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri

Hemşirelik Disiplini ve Araştırma

Hemşireliğe Bilimsel Yaklaşım

Hemşirelik Araştırmalarında Etik

Bilimsel Yayınlarda Etik

Hemşirelikte Araştırma Süreci

Hemşirelikte Araştırma Teknikleri

Araştırmada Örnekleme

Araştırma Raporu Hazırlama

Rapor Yazımında Temel İlkeler

Hemşirenin Eğitimci Rolü

Öğrenme Alanları

Program Geliştirme

Sağlık Eğitiminde Kullanılan Araç ve Gereçler

Hemşirelik Bilişimi

Hemşirelikte Veri Toplama

Telesağlık

Hemşirelikte Güvenlik ve Mahremiyet

Hemşirleikte Yönetim

Hemşirelikle İlgili Kanun ve Yönetmelikler

Hemşirelikte Güç

Hemşirelikte Çatışma Yönetimi

Hemşirelikte Motivasyon

Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hasta Hakları Birimi ve Görevleri

Hasta Hakları Biriminde Çalışan Diğer Personeller

Hasta Hakları Biriminin Fiziki Nitelikleri

Hasta Hakları Biriminin İş Akışı

Hemşirelikte Etik ve Meslek Etiği

Hemşirenin Mesleki Sorumlulukları

Hemşirelikte Etik Sorunlar ve Tıbbi Etik

Özel Durumlarda Etik

Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetim

Hemşirelikte Örgütsel İletişim

Hemşirelik Hizmetlerinde Değişim

Hemşirelik Bakım ve Sunumu

Gençler İçin Gelişim Temelli Etkinlikler

Gençliğin Günümüzdeki Kültürel Yapısı

Gençliğin Sosyolojik Durumu ve Sosyolojik Verilerin İncelenmesi

Gençlikte Popüler Kültür

Mahremiyetin Temel İlkeleri

Dini Anlamda ve Türk Hukuk Sisteminde Mahremiyet

Sağlık Verileri ve Mahremiyet

0-72 Aylık Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Gelişim

0-72 Aylık Çocuklarda Aile İçi İletişim

Çocuğun Arkadaş Çevresinin Sosyal ve Duygusal Gelişime Etkileri

İnatçı Çocuklarla İletişim

0-72 Ay Çocuklarda Kıskançlık Duygusu

0-72 Ay Çocuklarda Okul Sendromu

0-72 Ay Çocuklarda TV İzlemenin Sosyal ve Duygusal Gelişime Etkisi

İkna Teknikleri

İknada İnsan İlişkilerini Geliştirme

İknada Göz Teması Kurmanın Önemi

İknada Konuşma ve Dinleme

İKNA UYGULAMALARI

Görüşme Teknikleri

Grupla ve Bireylerle Görüşme Teknikleri

Hasta İleitşim Yönetimi

Tedavi Edici (Terapötik) İletişim Teknikleri

Tedavi Edici Olmayan (Non-Terapötik) İletişim Teknikleri

Zor Hastalarla İletişim

Zor Hastaların Özellikleri ve İleitşim Yöntemleri

Ağlayan/Tedaviyi Reddeden Hastalarla İletişim

Hemşirelikte İletişim

İletişimi Etkileyen Etmenler

Hemşire Hasta İlişkisinde İletişim

Yetişkin Eğitimi

Yetişkinlerin Öğrenme Özellikleri

Yetişkin Eğitim Yöntemleri

Hasta Güvenliği

Çalışan Güvenliği

Hastane Enfeksiyonu

Sağlık Psikolojisi

Kişilik Kavramı ve Kişilik Kuramları

Çatışma Yönetimi

Sağlık Kurumlarında İletişim

Hastaların Diğer Sağlık Çalışanlarıyla İletişimi

Sağlık İletişimi ve Halkla İlişkiler

Sağlık Kurumlarında Zaman Yönetimi

Zaman Tuzakları

İşten Kaynaklanan Zaman TuzaklarıToplam 150 Saatlik Eğitim hemşiresine Pedagojik yetiler kazandırmayı hedefleyen Mesleki Gelişimi amaç edinmiş bir eğitim programıdır.

 

Bu Eğitimde Görev Alan Eğitmen Kadromuz

- Prof.Dr. Mehmet FİDAN

- Prof. Dr. Vesile ÇAKIR

- Prof. Dr. Aşina GÜLERARSLAN ÖZDENGİL

- Doç. Dr. Hasret AKTAŞ

- Dr. Öğr. Üyesi Funda ÖZPULAT

- Arş. Gör. Dr. Cemal AKYOL

- Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ULUTAŞ

- Dr. Emel GÜLSEREN

- Dr. Cengiz ÇELİK

- Yazar Ali BEKTAŞ

- Dr. Öğr. Üyesi Büşra ALTINEL

- Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Anıl TOYGAR

 

EĞİTİM ALMA SÜRECİ NASIL İŞLER?

  1. - Eğitim almak isteyen katılımcı web sitemize üye olur. Üyelik esnasında tüm bilgilerini doğru ve eksiksiz girmesi gerekmektedir. 

  2. - Üye girişi yaptıktan sonra eğitim detaylarına gelir ve "KESİN KAYIT" butonuna tıklar. Ödeme işlemini kredi kartınızla taksitli olarak yapabileceğiniz gibi Havale/EFT seçeneğini seçerek de yapabilirsiniz.

  3. - Ödemeniz mesai saatleri içerisinde onaylanır ve kaydolduğunuz eğitim adınıza tanımlanır.

  4. - Eğitim adınıza tanımlandıktan sonra ne zaman eğitim videolarını izlemek isterseniz web sitesinin üst kısmından Uzaktan Eğitim Portalına Üye Girişi yaparak izleyebilirsiniz.

  5. - Eğtiim videolarımızda herhangi bir zaman veya izleme sınırı yoktur. İstediğiniz zaman, istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.

  6. - Eğitim videolarının %60'ı izlendikten sonra anket sistemi otomatik olarak aktif olur ve anket yapabilirsiniz.  

Anketinizi tamamladıktan sonra üye bilgilerinize göre düzenlenmiş belgenizi görüntüleyebilir ve E-DEVLET ONAYLI çıktısını dijital mühürlü ve imzalı olarak alabilirsiniz. 

             Eğitime kesin kayıt yaptırdıktan sonra dersleriniz adınıza tanımlanmakta ve BİR YIL boyunca istediğiniz zaman, istediğiniz kadar izleyebilmektesiniz.

        EĞİTİMİNİZİ 1 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLAMANIZ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE BELGELENDİRME YAPILAMAMAKTADIR.

 

ÖNEMLİ NOT:
BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖDEDİKLERİ ÜCRET HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN İADE EDİLEMEZ! LÜTFEN BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ VE İADE TALEBİNDE BULUNMAYINIZ!

https://www.turkiye.gov.tr/selcuk-universitesi-sertifika-sorgulama   LİNKİNE TIKLAYARAK E-DEVLET ÜZERİNDEN BELGE SORGULAMASI YAPABİLİRSİNİZ.

Bunlar İlginizi Çekebilir

Simülasyona Dayalı Öğrenmede Klinik Senaryo Tasarımı Sertifika Programı

Eğitim Türü: Sertifika Programı, Yüz Yüze Eğitim

Eğitim Süresi: 16

Başlama Tarihi: 21.09.2024