Eğitimin başlaması için Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığından eğitim kurumlarına eğitimlere başlama izni, eğitim programlarının içeriği, süresi ve yöntemi gibi konularda bilgi beklenmektedir. Bilgi geldikten sonra ilk gruplarda eğitime katılabilmek için önkayıt olabilirsiniz.

 

Eğitim Süresi: 48 saat (36 saat teorik + 12 saat uygulama)

Eğitim Yeri: SELÇUKSEM Derslikleri veya Şehir Merkezi Derslikleri

Eğitim Ücreti: Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecek alt ve üst limitler doğrultusunda ayrıca belirlenecektir.

 

Uzlaştırmacı Eğitimi Nedir?

Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.

 

Uzlaştırmacı Eğitimine Kimler Katılabilir?

Uzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.

Bu maddeye istinaden uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;

 • Siyasal Bilgiler Fakültesi,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
 • İşletme Fakültesi,
 • İktisat Fakültesi,
 • Polis akademisi (31 Aralık 2019 tarihli 4. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği ile)

Yukarıdaki fakültelerden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin)  mezun olup aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar başvurabilecektir.

 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
 • Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • İş Hukuku/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Borçlar Hukuku

Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenecek ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilecektir.

Eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere yoklamaları Daire Başkanlığı EYOSIS sistemine işlendikten sonra otomatik olarak oluşturulmaktadır.

 

Eğitim Programı:

Hafta Sonu  09:00 - 18:00 (Cumartesi - Pazar)

Hafta İçi  18:00 - 22:00 (Hafta İçi Akşam )

 

Eğitim İçeriği:

1-Onarıcı Adalet 3 Saat

2-Uzlaştırmanın Esasları 4 Saat

3-Uzlaştırmanın Şartları 2 Saat

4-Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usulü 4 Saat

5-İletişim 5 Saat

6-Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usulü 6 Saat

7-Müzakere 8 Saat

8-Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usulü 2 Saat

9-Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın hukuki Sonuçları 2 Saat

10-Uygulama 12 Saat

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Lisans mezuniyet diploması veya geçici mezun belgesi (E-Devlet alınabilir.
 • Not döküm (Transkrip) belgesi

Bunlar İlginizi Çekebilir