NOT: Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yetkili eğitim kurumlarına 20 Eylül 2023 tarihi itibariyle Konkordato Komiserliği Temel Eğitimlerine başlama talimatı gelmiştir. Eğitimle ilgili planlamalarımız devam etmekte olup öntalep toplanmaktadır. Planlamalar tamamlandıktan sonra önkayıt yapan katılımcılarımıza kaydını tamamlamaları yönünde sms ile hatırlatma mesajı gönderilecektir.

 

1. GRUP (KAYITLAR BAŞLADI)

Eğitim Tarihleri: ... Eylül 2023

Eğitim Gün ve Saatleri:  Haftasonu 10:00-16:00

Eğitim Yeri: Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası veya Kampüs Derslikleri

Eğitim Süresi:   36 Saat/3 Haftasonu

Eğitim Ücreti: ... TL (Merkezimize Gelerek Ödeme Yapmak İsteyen Katılımcılar için Worldkarta vade farksız 3 taksit, diğer kartlara sitemiz üzerinden vade farklı 12 taksit)

 

GEREKLİ BELGELER

 1. Eğitim Başvuru Formu (Doldurmak için Tıklayınız.)

 2. Dekont (Havale/EFT Yapan Katılımcıların Dekont Sureti Göndermesi Gerekir. Web Sitesi Üzerinden Yapılan Ödemelerde Dekonta Gerek Yoktur. Havale-EFT dekontları selcuksem.bilgi@selcuk.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir)

 

 EĞİTİMLE İLGİLENEN KATILIMCILARIMIZIN DİKKATİNE!!!

Eğitimimiz yüz yüze olarak düzenlenecek olup Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından kurumumuza bildirilen "Konkordato Komiserliği Eğitiminde Uygulanacak Kurallara İlişkin Duyuru"ya uygun olarak düzenlenmektedir

 

Programın Amacı:

Programın amacı, konkordato komiserliği faaliyetlerinin ilgili mevzuattaki güncel gelişmeler çerçevesinde daha sağlıklı ve usulüne uygun yapılması için yetkin aday yetiştirmektir.

 

Programa Kimler Katılabilir:

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • Türk vatandaşı olmak

 • Tam ehliyetli olmak

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak

 • İflas etmemiş olmak

 • Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak

 • Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak

 • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak

 • Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak

 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak

 • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak

 

Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin HUKUKÇU ve birinin de YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR olması tercih edilir.

 

DERS İÇERİĞİ:

I-ADİ KONKORDATO

 • Konkordato talebi

 • Konkordato talebine eklenecek belgeler

 • Konkordato ön projesi

 • Finansal analiz raporları ile dayanakları

 • Geçici mühlet

 • Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirimi

 • Kesin mühlet

 • Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması

 • Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması

 • Kanun yolları

 • Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları

 • Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları

 • Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları

 • Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları

 • Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri

 • Komiser tarafından defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri

 • Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet

 • Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti

 • Alacaklılar toplantısına davet

 • Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk

 • Konkordato projesi

 • Konkordatonun mahkemede incelenmesi

 • Konkordatonun tasdiki şartları

 • Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı

 • Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı

 • Kanun yolları

 • Konkordatonun hükümleri

 • Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi

 • Konkordatonun Feshi

 • Konkordatonun kısmen feshi

 • Konkordatonun tamamen feshi

 • Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri

 • Komiserin müzakere daveti

 • Komiserin müzakere anlaşma tutanağı hazırlaması

 

II- İFLASTAN SONRA KONKORDATO

 • Şartları ve hükümleri

 

III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

 • Zorunlu içeriği

 • Tasdikin sonuçları

 • Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu

 • Paylaştırmaya katılacaklıların çalışma alanları

 • paraya çevirme

 • Rehinli taşınmazlar

 • Taşınır rehinleri

 • Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri

 • Paraların ödenmesi

 • Rehin miktarı

 • Tevdi

 • faaliyet raporu

 • Hukuki iptali

 

IV.SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 

 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırması

 • Başvuruya eklenecek belgeler

 • Başvuru üzerine ve ara dönemde yapılacak başvuru ve başvuru başvuruları

 • Başvurunun mahkemece inceleme ve kanun yolları

 • Kararın sonuçları

 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi

 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma planının tadili

 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma planının ihlâli

Bunlar İlginizi Çekebilir