Selçuksem Yönetimi,

  • Selçuksem bünyesinde gerçekleştirilecek olan personel belgelendirme faaliyetlerinde görev alacak olan personelin ve komitelerin sorumluların kararlarını ve çalışmalarını kişilerin veya kuruluşun etkilemeyeceğini,
  • Selçuksem personel belgelendirme işlemi süreci doğrultusunda ulusal ve uluslararası standartlar baz alınarak tecrübeli ve eğitimli personel ile tarafsızlık, bağımsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri göz önüne alınarak gerçekleştirileceğini,
  • Personel belgelendirme faaliyetleri yapılırken tarafsızlığın ön planda tutulacağına,
  • Çıkar çatışmalarına sebep olabilecek unsurların sürekli denetlenerek belgelendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğine,
  • Belgelendirme süreci boyunca gerçekleştirilecek bütün işlemlerde adaylara eşit ve adil davranılacağını,
  • Selçuksem olarak personel belgelendirme faaliyetlerinde, adayların başvurularının alınmasından adayın belgelendirilmesine kadar geçen süreçlerin  analizinin takip edileceğini,
  • Personel belgelendirme sürecinde oluşacak bir ilişkinin, belgelendirme sürecinin tarafsızlığına kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme işleminin durdurulacağının, 

 

Personel belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024, MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ve TÜRKAK rehber dokümanları çerçevesinde eksiksiz şekilde yürütüleceğini taahhüt eder.