Prof. Dr. Birol GÜLNAR

ÖZGEÇMİŞ

18 Ağustos 1976 yılında Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beyşehir’de tamamlayan Birol GÜLNAR, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İletişimi ve Plânlaması Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Bilgisayar ve İnternet Destekli Uzaktan Eğitim Programlarının Tasarım, Geliştirme ve Değerlendirme Aşamaları (Suzep Örneği)” isimli teziyle 2003 yılında yüksek lisansını, “Araştırma Görevlilerinin İş Tatminini Sağlama Aracı Olarak Örgütsel İletişim ve İletişim Doyumu: Kamu ve Özel Üniversite Karşılaştırması” isimli teziyle de 2007 yılında yine aynı enstitüde doktorasını tamamladı. 2009 yılında öğretim üyeliğine atanan Birol GÜLNAR’ın; örgütsel iletişim doyumu, bireylerarası iletişim doyumu, yeni iletişim teknolojileri ve iletişim saha araştırmalarını içeren bilimsel yayınları bulunmaktadır.

İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, İletişim Bilimleri A.B.D. Alaeddin Keykubad Yerleşkesi 42079 Selçuklu/Konya Tel ,Ofis: (0332) 223 3702 e – posta: bgulnar@selcuk.edu.tr

 

AKADEMİK GÖREVLER VE UNVANLAR

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 2001 - 2007

Dr. Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 2007 - 2009

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 2009 - 2012

Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 2012 - 2017

Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 2017

 

İDARİ GÖREVLER VE UNVANLAR

1. 2004 - …….. Selçuk Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi Saha Araştırmaları Uzmanı

2. 2005 - 2006 Selçuk Üniversitesi Üniversite Televizyonu Yayın Koordinatörlüğü

3. 2002 - 2005 Selçuk Üniversitesi Üniversite Televizyonu Teknik Koordinatör Yardımcılığı

4. 2001 - 2005 Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Üniversite Televizyonu Eğitim Programları Sorumlusu

5. 2001 - 2002 Selçuk Üniversitesi Üniversite Televizyonu Yayın Koordinatör Yardımcılığı

 

Prof. Dr. Birol Gülnar özel kalem no: 0332 241 30 44