Mesleki Yeterlilik Belgelendirilmesi için SELÇUKSEM’ e başvuran adaylar programla ilgili başvuru şartlarına ve başvuru  formlarına http://selcuksem.selcuk.edu.tr/ adresinden ya da Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden ulaşabilirler. Ayrıca başvuru  yapacak adaylar, SELÇUKSEM’ de görev yapan belgelendirme sınavları sorumlusundan başvuru ve koşulları hakkında bilgi alabilirler.  Adaylar, yukarıda belirtilen internet adresinden Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Gerekli belgelerin temininden sonra  başvuru işlemini şahsen veya posta yoluyla SELÇUKSEM’ e yaparlar. Posta ile gönderilen belgelerin SELÇUKSEM’ e ulaştığı tarih,  başvuru tarihi olarak esas alınır. Postada meydana gelen gecikmelerden SELÇUKSEM sorumlu değildir.

Gönderilen kayıt evrakları belgelendirme sorumlusu tarafından incelenir. İnceleme sonucunda formda eksik veya anlaşılmayan bilgiler varsa başvuru sahibi ile irtibata geçilir. Başvuru formunun onaylanması belgelendirme sınavları sorumlusu tarafından yapılır. Adaydan istenecek dokümanlar Sınava Katılım Şartları Formları ve Başvuru Formunda belirtilmiştir. Sınava katılacak adaylar banka hesap bilgilerine Sınava Katılım Şartları Formlarından ulaşabilirler. Ayrıca başvuruyla ilgili diğer dokümanlar da SELÇUKSEM web sayfasında yer almaktadır.

Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip aday, başvuru formuna engel durumunu gösteren raporunu da ekler.

SELÇUKSEM tarafından yapılan kontroller sonucunda adayların sınava katılma başvurusu kabul edilmeyebilir. Başvurusu kabul edilmeyen adayların sınav başvuru ücretleri iade edilir. Başvurusu kabul edilen adayların hiçbir şekilde sınav ücreti iadesi gerçekleştirilmez. Program şartlarını karşılayan adaylar belgelendirme sınavları sorumlusu tarafından Sınava Katılacak Aday Listesi Formuna yazılır.