+90 332 606 05 62 | selcuksem@selcuk.edu.tr
 • Okul Hemşireliği Eğitim Programı

  GENEL ARAMA

  Eğitim Yeri : Uzaktan Eğitim
  Eğitim Süresi : 150 Saat
  Eğitim Günleri : Uzaktan Eğitim
  Eğitim Saatleri : İstenilen Saatte
  Eğitim Ücreti : 240.00 ₺

  Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11 Eylül 2020 tarih ve 31241 sayılı "ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ"  29. Madde ve 6 Fıkrasına göre "Kurumlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, teknisyen, sağlık memuru, hemşire ile şoför görevlendirilebilir. Kayıtlı öğrenci sayısı iki yüz elli ve üzeri olan kurumlarda hemşire veya hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri görevlendirilmesi zorunludur." olarak belirtilmiştir. 


  Eğitim sonunda 150 saatlik Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir. Bu belgeyi özlük dosyanıza/CV nize ekleyerek sizinle aynı şartlarda başvuru yapan adaylara karşı avantajlı konuma gelebilirsiniz.

  Yönetmeliğe ulaşmak için BURAYA tıklayınız

   

  NOT:

  KESİN KAYIT İŞLEMİNDEN SONRA EĞİTİME AYNI GÜN BAŞLAYABİLİR, EĞİTİMİ TAMAMLADIKRAN SONRA SINAVA GİRİŞ YAPABİLİR VE BELGENİZİ EN GEÇ 10 GÜN İÇERİSİNDE ALABİLİRSİNİZ.

   

  PROGRAMIN AMACI

  Katılımcıların, 0-17 yaş çocuklar ile ilgili tutumları kazanmaları, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm ilgili eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmesini sağlamaktır.

  0-17 yaş çocuklarının fiziki, psiko-motor, sosyal, zihinsel, cinsel gelişmelerinin istenilen düzeyde gelişmesi için kursiyerlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.

  Aileye 0-17 yaş konusunda rehberlik yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak,

   

  KİMLER KATILABİLİR?

  Bu programa, tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve kuramsal/klinik eğitimde rol alan, Orta Öğretim Hemşireler, hemşire yardımcıları, acil tıp teknisyenleri, acil tıp teknikerleri, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi okulların ilgili bölümünden ortaöğretim, önlisans, lisans ya da yüksek lisans mezunu kişiler katılabilir.

   

  BU EĞİTİM PROGRAMI KESİNLİKLE İŞ GARANTİSİ VERMEZ, KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM AMAÇLIDIR , HERHANGİ BİR ÜNVAN VEYA MESLEK STATÜSÜ VERMEZ.

   

  Not: UZAKTAN OFFLİNE EĞİTİMLERDE GENEL KABUL OLARAK 1 DERS SAATİ MİNUMUM 15 DAKİKA VE MAKSİMUM 25 DAKİKADIR.

   

  OKUL HEMŞİRELİĞİ NEDİR?

  Okullarda artık sağlık hizmetleriyle ilgilenecek, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumlu “okul hemşireleri” görev yapacak.

  Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan Hemşirelik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı’na göre hemşirelik 32 branşa ayrıldı. Bu branşlar arasında “okul hemşiresi” de yer alıyor. Okul hemşireleri hastane yerine okullarda görev yapacak.

  Öğrencilerin ve okul personelinin sağlık hizmetlerinden sorumlu olan okul hemşireleri, Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması ve sağlık birimi malzeme ihtiyaç tespiti konusunda okul idaresiyle koordinasyonu sağlayacak.

  Okul hemşiresi okula yeni gelen öğrencilerin sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesinden, öğrencilerin 6 aylık periyodik sağlık taramalarının (görme, işitme, ağız-diş sağlığı, büyüme ve gelişme, ruh sağlığı vs. taramaları) planlanmasından, öğrenci ve okul çalışanlarının sağlık kayıtlarının tutulmasından sorumlu olacak.

  Hastalanan ve acil müdahale gerektiren öğrenci ve personelin doktor istemiyle tedavisi ve bakımıyla ilgilenecek, değerlendirmeleri hemşire gözlem formuna kaydedecek.

  Kronik hastalığı ve alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisi, aile ve öğretmenine sağlık danışmanlığı yapacak. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlayacak ve sağlık danışmanlığını yürütecek.

  Okulda çevre sağlığını ilgilendiren durumları kontrol edecek. Cinsel eğitim ve ruh sağlığı hizmeti verilecek.

  Okul hemşiresi öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve olumlu sağlık davranışlarının geliştirilmesi için Sağlık Eğitimi (temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilkyardım, sigara ve alkolün zararları ve cinsel eğitim vs. gibi) faaliyetlerini yürütecek.

  Okulda yürütülen ruh sağlığı çalışmalarının (madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat bozukluğu, öğrenme bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranış ve saldırganlık vs.) sonucunda sorun saptanan öğrencilerin, öğrenci-öğretmen-aile irtibatını sağlamak ve ilgili durumda sağlık danışmanlığını yapmakla görevli olacak.


  EĞİTİM İÇERİĞİ:
   

  Eğitim Sistemi
  Bir Örgüt Olarak Okul
  Okul Eğtiiminin Amaçları, Görevleri ve Okul Yönetimi
  Okul Yöneticisi ve Liderlik
  Eğitim Yönetimi Kuramları
  Yönetim Süreçleri
  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
  Amacına Göre Değerlendirme Türleri
  Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
  Ölçme Araçlarının İncelenmesi
  Test ve Madde İstatistikleri
  Temel İletişim Dersleri
  İletişim ve Etkileşim
  Hedefle Göz Teması Kurma
  Jestler, Mimikler, Tokalaşma
  Yalancı Beden Dili
  Kişilikler, Sözcükler, Zeka ve Dinlemeler
  Sözsüz İletişim ve Beden Dili
  Beden Dilinde Eller, Avuçlar, Duruşlar ve Baş Pozisyonları
  İnsanlar Arası İlişkileri Değerlendirme
  Okuryazarlık Kavramı ve Tanımı
  Stres Yönetimi
  Öğretime Hazırlık
  Öğretim Planı Hazırlama
  Öğretim Araçlarını Hazırlama
  Öğretim Materyali Hazırlama
  Derste Kullanılacak Öğretim Materyalleri Nasıl Olmalıdır?
  Eğitim Kurumlarına Göre Oyunun Çocuğun Gelişimine Etkileri
  Basılı Bir Metni Sunu İçin Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar
  Sunum Öncesi Hazırlık
  Öğretmenin Kullanması Gereken Dikkat Stratejileri
  Sunumu Destekleyen Araç ve Gereçler Nasıl Kullanılmalıdır?
  Soru ve Cevap Teknikleri
  Yetişkin Eğitimi
  Eğitimde Sunuş Kaygısının Sebepleri
  Yetişkin Eğitimi
  Ölçme ve Değerlendirme
  Eğitim Yönetimi
  Eğitim Teknolojisi
  Teknolojik Öğretim
  Özgüven ve Stres Yönetimi
  Öfke Kontrolü
  Öfkeyle Başetme Yolları
  Kendine Güvenme
  Sresle Başetme Teknikleri
  Sres Belirtileri
  Sosyal Psikoloji
  Verimlilik Yönetimi
  Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri
  Hemşirelik Disiplini ve Araştırma
  Hemşireliğe Bilimsel Yaklaşım
  Hemşirelik Araştırmalarında Etik
  Bilimsel Yayınlarda Etik
  Hemşirelikte Araştırma Süreci
  Hemşirelikte Araştırma Teknikleri
  Araştırmada Örnekleme
  Araştırma Raporu Hazırlama
  Rapor Yazımında Temel İlkeler
  Hemşirenin Eğitimci Rolü
  Öğrenme Alanları
  Program Geliştirme
  Sağlık Eğitiminde Kullanılan Araç ve Gereçler
  Hemşirelik Bilişimi
  Hemşirelikte Veri Toplama
  Telesağlık
  Hemşirelikte Güvenlik ve Mahremiyet
  Hemşirleikte Yönetim
  Hemşirelikle İlgili Kanun ve Yönetmelikler
  Hemşirelikte Güç
  Hemşirelikte Çatışma Yönetimi
  Hemşirelikte Motivasyon
  Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti
  Hasta Hakları ve Sorumlulukları
  Hasta Hakları Birimi ve Görevleri
  Hasta Hakları Biriminde Çalışan Diğer Personeller
  Hasta Hakları Biriminin Fiziki Nitelikleri
  Hasta Hakları Biriminin İş Akışı
  Hemşirelikte Etik ve Meslek Etiği
  Hemşirenin Mesleki Sorumlulukları
  Hemşirelikte Etik Sorunlar ve Tıbbi Etik
  Özel Durumlarda Etik
  Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetim
  Hemşirelikte Örgütsel İletişim
  Hemşirelik Hizmetlerinde Değişim
  Hemşirelik Bakım ve Sunumu
  Gençler İçin Gelişim Temelli Etkinlikler
  Gençliğin Günümüzdeki Kültürel Yapısı
  Gençliğin Sosyolojik Durumu ve Sosyolojik Verilerin İncelenmesi
  Gençlikte Popüler Kültür
  Mahremiyetin Temel İlkeleri
  Dini Anlamda ve Türk Hukuk Sisteminde Mahremiyet
  Sağlık Verileri ve Mahremiyet
  0-72 Aylık Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Gelişim
  0-72 Aylık Çocuklarda Aile İçi İletişim
  Çocuğun Arkadaş Çevresinin Sosyal ve Duygusal Gelişime Etkileri
  İnatçı Çocuklarla İletişim
  0-72 Ay Çocuklarda Kıskançlık Duygusu
  0-72 Ay Çocuklarda Okul Sendromu
  0-72 Ay Çocuklarda TV İzlemenin Sosyal ve Duygusal Gelişime Etkisi
  İkna Teknikleri
  İknada İnsan İlişkilerini Geliştirme
  İknada Göz Teması Kurmanın Önemi
  İknada Konuşma ve Dinleme
  İKNA UYGULAMALARI
  Görüşme Teknikleri
  Grupla ve Bireylerle Görüşme Teknikleri
  Hasta İleitşim Yönetimi
  Tedavi Edici (Terapötik) İletişim Teknikleri
  Tedavi Edici Olmayan (Non-Terapötik) İletişim Teknikleri
  Zor Hastalarla İletişim
  Zor Hastaların Özellikleri ve İleitşim Yöntemleri
  Ağlayan/Tedaviyi Reddeden Hastalarla İletişim
  Hemşirelikte İletişim
  İletişimi Etkileyen Etmenler
  Hemşire Hasta İlişkisinde İletişim
  Yetişkin Eğitimi
  Yetişkinlerin Öğrenme Özellikleri
  Yetişkin Eğitim Yöntemleri
  Hasta Güvenliği
  Çalışan Güvenliği
  Hastane Enfeksiyonu
  Sağlık Psikolojisi
  Kişilik Kavramı ve Kişilik Kuramları
  Çatışma Yönetimi
  Sağlık Kurumlarında İletişim
  Hastaların Diğer Sağlık Çalışanlarıyla İletişimi
  Sağlık İletişimi ve Halkla İlişkiler
  Sağlık Kurumlarında Zaman Yönetimi
  Zaman Tuzakları
  İşten Kaynaklanan Zaman Tuzakları

  Toplam 150 Saatlik Eğitim hemşiresine Pedagojik yetiler kazandırmayı hedefleyen Mesleki Gelişimi amaç edinmiş bir eğitim programıdır.

   

  Bu Eğitimde Görev Alan Eğitmen Kadromuz

  - Prof.Dr. Mehmet FİDAN

  - Prof. Dr. Vesile ÇAKIR

  - Prof. Dr. Aşina GÜLERARSLAN ÖZDENGİL

  - Doç. Dr. Hasret AKTAŞ

  - Dr. Öğr. Üyesi Funda ÖZPULAT

  - Arş. Gör. Dr. Cemal AKYOL

  - Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ULUTAŞ

  - Dr. Emel GÜLSEREN

  - Dr. Cengiz ÇELİK

  - Yazar Ali BEKTAŞ

  - Dr. Öğr. Üyesi Büşra ALTINEL

  - Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Anıl TOYGAR

   

  EĞİTİM ALMA SÜRECİ NASIL İŞLER?

  1. - Eğitim almak isteyen katılımcı web sitemize üye olur. Üyelik esnasında tüm bilgilerini doğru ve eksiksiz girmesi gerekmektedir. 
  2. - Üye girişi yaptıktan sonra eğitim detaylarına gelir ve "KESİN KAYIT" butonuna tıklar. Ödeme işlemini kredi kartınızla taksitli olarak yapabileceğiniz gibi Havale/EFT seçeneğini seçerek de yapabilirsiniz.
  3. - Ödemeniz mesai saatleri içerisinde onaylanır ve kaydolduğunuz eğitim adınıza tanımlanır.
  4. - Eğitim adınıza tanımlandıktan sonra ne zaman eğitim videolarını izlemek isterseniz web sitesinin üst kısmından Uzaktan Eğitim Portalına Üye Girişi yaparak izleyebilirsiniz.
  5. - Eğtiim videolarımızda herhangi bir zaman veya izleme sınırı yoktur. İstediğiniz zaman, istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.
  6. - Eğitim videolarının %90'ı izlendikten sonra anket sistemi otomatik olarak aktif olur ve anket yapabilirsiniz.  
  7. Anketinizi tamamladıktan sonra üye bilgilerinize göre düzenlenmiş belgenizi görüntüleyebilir ve E-DEVLET ONAYLI çıktısını dijital mühürlü ve imzalı olarak alabilirsiniz. 

  8. - Belgelerin fiziki olarak basımı ve kargolanması her hafta cuma günüdür.

  9.  

               Eğitime kesin kayıt yaptırdıktan sonra dersleriniz adınıza tanımlanmakta ve BİR YIL boyunca istediğiniz zaman, istediğiniz kadar izleyebilmektesiniz.


  NOT:

  Eğitim ücretini havale/EFT yöntemiyle yatıracak katılımcılarımız için hesap bilgisi aşağıda paylaşılmıştır. Dekontu ve kimlik ön yüz resmini semuzaktan@selcuk.edu.tr adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir. Eğitimin adınıza tanımlanabilmesi için web sitemize üye olmanız gerekmektedir.

  Banka: Vakıfbank

  IBAN No: TR97 0001 5001 5800 7302 9593 19

  Alıcı: S.Ü. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü

  Açıklama: Adınız-Soyadınız, TC Numaranız ve Okul Hemşireliği

  ÖNEMLİ NOT:
  BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖDEDİKLERİ ÜCRET HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN İADE EDİLEMEZ! LÜTFEN BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ VE İADE TALEBİNDE BULUNMAYINIZ!

   

  Tüm yorumlar gösteriliyor
  Merve Kurt - 05.01.2021
  Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, eğitim içerik ve detayları hakkında değişiklik yapma, eğitim tarihi değiştirme ve eğitimi iptal etme hakkını saklı tutar.

  EMAİL KAYIT

  Haber ve duyurularımızın mail adresinize gönderilmesi için aşağıdaki kutucuğa e-postanızı girip kaydola tıklayınız.