+90 332 606 05 62 | selcuksem@selcuk.edu.tr
 • Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi

  GENEL ARAMA

  Eğitim Yeri : S.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Anfi
  Eğitim Süresi : 36 Saat / 4 Gün
  Eğitim Günleri : Perşembe- Cuma- Cumartesi- Pazar
  Eğitim Saatleri : 09:00-19:00
  Eğitim Ücreti : 1000.00 ₺

  YENİ DÖNEM EĞİTİMLERİMİZ İÇİN ÖNKAYITLARIMIZ BAŞLADI. EĞİTİM AÇILACAĞINDA BİLGİ ALMAK İÇİN ÖNKAYIT FORMUNU DOLDURABİLİRSİNİZ

   

  GEREKLİ BELGELER

  1. Eğitim Başvuru Formu (HES Kodununuzu Formun Üzerine Yazmayı Unutmayınız. Bilgisayarınıza İndirerek Doldurmak İçin BURAYA TIKLAYINIZ)
  2. Kimlik Fotokopisi
  3. Diploma Fotokopisi
  4. Kıdem Belgesi (5 Yıllık Fiili Çalıştığını Gösterir Belge-SGK Kaydı, Oda Sicil Belgesi, İşyeri Onaylı Belge, Baro Kaydı, Meslek Odası Kaydı, İşyeri Vergi Levhası oalbilir)
  5. Dekont (Havale/EFT Yapan Katılımcıların Dekont Sureti Göndermesi Gerekir. Web Sitesi Üzerinden Yapılan Ödemelerde Dekonta Gerek Yoktur.)
  6. HES Kodu (Eğitime katılabilmek için Hayat Eve Sığar" mobil uygulama üzerinden HES Kodu temin edilmesi gerekmektedir.)

  NOT: Bu belgeleri selcuksem.bilgi@selcuk.edu.tr adresine e-posta göndererek kayıt olabilir ve eğitime gelirken belgelerin asıllarını getirebilirler.

   

   

  EĞİTİMLE İLGİLENEN KATILIMCILARIMIZIN DİKKATİNE!!!

  Eğitimimiz yüz yüze olarak düzenlenecek olup Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından kurumumuza bildirilen "Konkordato Komiserliği Eğitiminde Uygulanacak Kurallara İlişkin Duyuru"ya uygun olarak Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Anfisinde düzenlenecek olup kurumumuz tarafından alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir.

  - Bina girişinde ateş ölçümü

  - Tek kullanımlık maske temini

  - Teması önlemek için pedallı dezenfektan makinası

  - Zeminde, duvarlarda, derslik girişinde ve sınıf içerisinde uyarı yazıları

  - Eğitim verilecek anfide katılımcılar arasında minimum iki sıra boşluk bırakılması

  - Sınıf içerisinde UV dezenfeksiyon cihazı

  - Anfinin ders aralarında havalandırılması ve dersten sonra genel dezenfeksiyonu

  - Yoklama listesinin klasik imzalama usulü yerine sadece eğitmen tarafından alınması

  - Ders aralarında sosyal mesafeye uymayan katılımcıları uyarmak amacıyla eğitim tamamlanana kadar görevli personel bulundurulması

   

  Eğitmenler:

  Hukuk Dersleri - Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Kulaksız (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

  Muhasebe Dersleri - Prof.Dr. Mustafa AY (S.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

                                 - Prof. Dr. Yunus CERAN (S.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

   

  Programın Amacı:

  Programın amacı, konkordato komiserliği faaliyetlerinin ilgili mevzuattaki güncel gelişmeler çerçevesinde daha sağlıklı ve usulüne uygun yapılması için yetkin aday yetiştirmektir.

   

  Programa Kimler Katılabilir:

  Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

  • Türk vatandaşı olmak
  • Tam ehliyetli olmak
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
  • İflas etmemiş olmak
  • Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak
  • Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak
  • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
  • Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
  • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak

   

  Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin HUKUKÇU ve birinin de YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR olması tercih edilir.

   

  DERS İÇERİĞİ:

  I-ADİ KONKORDATO

  • Konkordato talebi
  • Konkordato talebine eklenecek belgeler
  • Konkordato ön projesi
  • Finansal analiz raporları ile dayanakları
  • Geçici mühlet
  • Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirimi
  • Kesin mühlet
  • Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması
  • Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması
  • Kanun yolları
  • Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları
  • Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları
  • Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları
  • Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları
  • Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri
  • Komiser tarafından defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri
  • Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet
  • Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti
  • Alacaklılar toplantısına davet
  • Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk
  • Konkordato projesi
  • Konkordatonun mahkemede incelenmesi
  • Konkordatonun tasdiki şartları
  • Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı
  • Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı
  • Kanun yolları
  • Konkordatonun hükümleri
  • Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi
  • Konkordatonun Feshi
  • Konkordatonun kısmen feshi
  • Konkordatonun tamamen feshi
  • Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri
  • Komiserin müzakere daveti
  • Komiserin müzakere anlaşma tutanağı hazırlaması

   

  II- İFLASTAN SONRA KONKORDATO

  • Şartları ve hükümleri

   

  III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

  • Zorunlu içeriği
  • Tasdikin sonuçları
  • Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu
  • Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi
  • Paraya çevirme
  • Rehinli taşınmazlar
  • Taşınır rehinleri
  • Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri
  • Paraların paylaştırılması
  • Rehin açığı
  • Tevdi
  • Faaliyet raporu
  • Hukukî işlemlerin iptali

   

  IV.SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

   

  • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırması
  • Başvuruya eklenecek belgeler
  • Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak   tedbirler
  • Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları
  • Kararın sonuçları
  • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi
  • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili
  • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli
  Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, eğitim içerik ve detayları hakkında değişiklik yapma, eğitim tarihi değiştirme ve eğitimi iptal etme hakkını saklı tutar.

  EMAİL KAYIT

  Haber ve duyurularımızın mail adresinize gönderilmesi için aşağıdaki kutucuğa e-postanızı girip kaydola tıklayınız.