+90 332 606 05 62 | selcuksem@selcuk.edu.tr
 • Aile ve Miras Hukukunda Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

  GENEL ARAMA

  Eğitim Yeri : Online Eğitim
  Eğitim Süresi : 32 Saat
  Eğitim Günleri : Cumartesi-Pazar
  Eğitim Saatleri : 10:00-16:00
  Eğitim Ücreti : 1500.00 ₺

  PROGRAMIN AMACI:

  Programın amacı, Aile ve Miras Hukuku Mevzuatından kaynaklı uyuşmazlıklarda bilirkişilik yapılabilmesine, uzman taraf vekilliğine ilişkin yeterlilik oluşturmaktır.

   

  EĞİTİM İÇERİĞİ

  1- EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİNE İLİŞKİN NİTELİKLİ HESAPLAMALAR (18 saat)

  Mal Rejiminin Tanımı ve Kapsamı

  Mal Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi

  Eski MK Döneminde Başlayan ve Yeni TMK Döneminde Devam Eden Evliliklerde Uygulanacak Mal Rejimi

  Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

  Katkı-katılma-değer artış payı ve denkleştirme alacakları

  Zamanaşımı

  Edinilmiş Mal Kavramı ve Değerlendirilmesi

  Tasfiyede Dikkate Alınacak-Alınmayacak Malvarlıklarının Ayrımı

  Mal Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişilerden Olan Alacakların Değerlendirilmesi

  Mal Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişiler Adına Olan Malların Değerlendirilmesi

  Değerlendirme Anı Ve Malların Tasfiyede Hangi Tarihteki Değerleri İle Dikkate Alınacağı

  Kişisel Mal-Edinilmiş Mal Kavramları ve Değerlendirilmesi

  Genel Olarak Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Talepler

  Mal Rejimi Tasfiyesi Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri

  Bilirkişi Raporlarından Örnekler ve Yargıtay İçtihatları

  2- MİRAS HUKUKU MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR (14 saat)

  Miras Hukuku Mevzuatı

  Mirasçılar / Yasal-Atanmış Mirasçılık

  Zümre Sistemi/ Zümre Sistemindeki Mirasçılar

  Evlatlık ve Alt Soyun Kanuni Mirasçılığı

  Eşin Mirasçılık Hakkı

  Veraset ilamı hazırlama ve veraset ilamı iptal davalarında bilirkişilik

  Saklı Paylı Mirasçılar/ Saklı Pay Hesaplama-Tasarruf nisabı hesaplama

  Mal Rejiminin Tasfiyesi İle Miras Hukuku ile İlişkisi

  Sağ Kalan Eşe Karşı Açılan/ Mirasçıların Devam Ettirdiği Katılma Alacağı Talebi

  Tenkis Davası

  Tenkis Davası Açma Süresi Ve Yetkili Mahkeme

  Tenkiste Sıra

  Tenkise Tabi Tasarruflar

  Tenkis-Muris Muvazaası ilişkisi

  Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisi

  Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisi

  Mirasta Denkleştirme

  Denkleştirme Ve Tenkis Arasındaki Farklar

  Alacakların Hesaplanma Yöntemleri

  Bilirkişi Raporu Örnekleri Ve Yargıtay Kararları

   

  NOTLAR:

  1-Eğitimimiz haftasonları belirlenen tarih ve saatlerde online olarak zoom üzerinden yapılacak olup eğitim kayıtları uzaktan eğitim sistemimize yüklenerek 30 gün boyunca izleyebilirsiniz.

  2- Eğitim sonunda herhangi bir sınav olmayıp derse devam durumu belgelendirmede dikkate alınacaktır. Devamsızlık durumu 3 saat üzeri olan katılımcılara herhangi bir belgelendirme yapılmayacak olup bu konuda sorumluluk katılımcıya aittir.

  3- Eğitim sonunda eğitmenin vereceği rapora göre katılım belgeleri düzenlenerek katılımcı adreslerine ücretsiz olarak yurtiçi kargo ile gönderilecek ve otomatik olarak e-devlete aktarılacaktır. 

  Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, eğitim içerik ve detayları hakkında değişiklik yapma, eğitim tarihi değiştirme ve eğitimi iptal etme hakkını saklı tutar.

  EMAİL KAYIT

  Haber ve duyurularımızın mail adresinize gönderilmesi için aşağıdaki kutucuğa e-postanızı girip kaydola tıklayınız.