SPSS Uygulamalı Temel Biyoistatistik Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bu eğitimde, sağlık alanında kullanılan temel istatistiksel yöntemlere ilişkin kavramlar, formüller ve uygulamalar en çok tercih edilen istatistiksel paket programlar üzerinde ele alınarak katılımcılara aktarılmaktadır. Amaç katılımcıların istatistik okuryazarlığını ve istatistik alanındaki modern teknikler konusunda bilgisini en üst düzeye taşıyarak günlük hayatında görev aldıkları önemli projelerde, yapacakları araştırmalarda ve geliştirecekleri modellerde kişisel becerileri geliştirerek daha etkin kullanmalarını sağlamaktır.

 

Eğitim Planı 

1. BİYOİSTATİSTİĞİN TANIMI VE İŞLEVLERİ

 • İSTATİSTİK NEDİR?
 • BİYOİSTATİSTİK NEDİR?

2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA KAVRAMI, AŞAMALARI ve ETİK

 • ARAŞTIRMA NEDİR?
 • ARAŞTIRMA AŞAMALARI
 • BİYOİSTATİSTİKTE ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ
 • ANALİTİK ÇALIŞMALAR
 • TANIMLAYICI (DESCRIPTIVE) ÇALIŞMALAR
  • DENEYSEL ÇALIŞMALAR (KLİNİK DENEMELER)
  • GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR
 • SİSTEMATİK DERLEMELER

3. POPULASYON VE ÖRNEKLEM KAVRAMLARI

 • TEMEL TANIMLAR
  • TAM SAYIM
  • POPULASYON
  • ÖRNEKLEM
  • PARAMETRE
  • İSTATİSTİK
  • ÖRNEK
  • ÖRNEKLEME
 • ÖRNEKLEME
 • ÖRNEKLEMİN POPULASYONU TEMSİL ÖZELLİĞİ
 • OLASILIKLI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ
 • OLASILIKLI OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

4. VERİ KAVRAMI VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

 • VERİ TÜRLERİ

5. SPSS’İN GENEL TANITIMI VE TEMEL İŞLEVLERİ

 • MENÜLER
 • EDİTÖRLER
 • SPSS’TE TEMEL İŞLEVLERE İLİŞKİN ÖRNEKLER
  • DEĞİŞKEN TANIMLANMASI, DÜZENLENMESİ VE VERİ GİRİŞİ
  • SPSS’E DIŞARIDAN VERİ AKTARILMASI
  • VERİLERİN DÖNÜŞÜMÜ VE YENİDEN KODLANMASI
  • SPLİT VE SELECT İŞLEMLERİ
  • COMPUTE İŞLEMİ

6. MERKEZİ EĞİLİM VE DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ

 • MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ
  • ARİTMETİK ORTALAMA
  • MEDYAN (ORTANCA)
  • MOD (TEPE DEĞERİ)
  • AĞIRLIKLI ORTALAMA
  • GEOMETRİK ORTALAMA
  • ÇEYREKLİKLER
  • YÜZDELİKLER
 • DEĞİŞİM (YAYGINLIK) ÖLÇÜLERİNORMAL DAĞILIM KAVRAMI
 • DEĞİŞİM ARALIĞI (DAĞILIM ARALIĞI -RANGE)
 • STANDART SAPMA
 • ÇEYREKLER ARASI DEĞİŞİM
 • DEĞİŞİM KATSAYISI
 • DESCRIPTIVE STATISTICS (TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER)
 • CUSTOM TABLES (İSTEĞE GÖRE TABLO DÜZENLEME)
 • MERKEZİ EĞİLİM VE DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER

7. HİPOTEZ TESTLERİ VE TEST SEÇİMİ

 • HİPOTEZ TESTİ NEDİR?
 • TİP I VE TİP II HATA İLE p DEĞERİ KAVRAMLARI
 • HİPOTEZ TESTİ AŞAMALARI
 • GÜÇ (POWER) KAVRAMI VE GÜCÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • TEST SEÇİMİ
  • TEST SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  • TEMEL İSTATİSTİKSEL TESTLERİN SEÇİMİ

8. TEMEL BİYOİSTATİSTİK YÖNTEMLER

 • TEK ÖRNEKLEM T-TESTİ
 • Uygulama
 • BAĞIMSIZ ÖRNEKLEM T-TESTİ
 • Uygulama
 • MANN-WHITNEY U TESTİ
 • Uygulama
 • EŞLEŞTİRİLMİŞ ÖRNEKLEM T TESTİ
 • Uygulama
 • WİLCOXON TESTİ
 • Uygulama
 • TEK YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ
 • Uygulama
 • KRUSKAL-WALLİS TESTİ
 • Uygulama
 • Kİ-KARE ANALİZİ
 • Uygulama
 • KORELASYON ANALİZİ
 • Uygulama
 • REGRESYON ANALİZİ
 • Uygulama

Kimler Katılabilir

Sağlık, Biyoloji, Genetik, Farmakoloji sektöründe çalışanlar başta olmak üzere her kademedeki çalışanlar ile akademisyen ve öğrenciler katılabilir.

 

Ödeme İçin Hesap Bilgisi:

Vakıfbank Kampüs Şb. KONYA,

IBAN: TR97 0001 5001 5800 7302 9593 19 Nolu

S.Ü. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü

Açıklama kısmına; Kurs adı, kursiyer adı ve soyadı ve TC. no yazılacaktır.


Etiketler

Zehra Çakır

iyi günler son kayıt tarihini öğrenebilir miyim?

Merhaba Mehmet Bey Kursumuza son kayıt tarihi bulunmamaktadır. Yeterli kontenjan sağlandığında eğitimimiz başlayacaktır.

Soru Sormak İçin

BU EĞİTİMİ İNCELEYENLER BUNLARI'DA İNCELEDİ

Dr. Ögr. Üyesi Mustafa Agah Tekindal
 • Eğitim Tarihi : Yeterli başvuru sayısına ulaşınca eğitim başlayacaktır.
 • Eğitim Gün ve Saatleri : Hafta içi / 17:30 - 20:30
 • Eğitim Süresi : 16 Saat
 • Eğitim Yeri : Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik Laboratuvarı
 • Eğitim Ücreti : 650 ₺

  Worldkartlara vade farksız 9 taksit, diğer kartlara 6 taksit
Eğitimi Paylaş: