Sosyal Bilimler İçin İstatistik (SPSS) Eğitimi

Eğitimin Amacı

Sosyal bilim araştırmacılarının veri analizleri konusunda becerilerini geliştirerek belirli analiz tekniklerinin pratik olarak kullanılması ve analiz sonuçlarının yorumlanması ve bilgisayar ortamında paket programlarla betimleyici istatistikler, temel ilişki analizleri ve fark testleri ve ölçek geliştirme süreci konusunda beceri kazandırmaktır. Yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayabilecek düzeyde veri analizi tekniklerini bilmek, veri analizi paket programları kullanabilmektir.

 

Eğitimin İçeriği

Değişken Tipleri ve Tanımlayıcı Ölçütler

Uygulama 

Bilgisayarda Veri Analizi İçin Temel Kavramlar Ve Bilgisayar Ortamında Veri Girişleri

Grafik Gösterimler.

Betimsel Değerlerin Hesaplanması, Çapraz Tablolar ve Dağılımların Normalliğinin Hesaplanması (Kolmogorov Smirnov)

Uygulama

Korelâsyon Analizleri (Pearson ve Spearman Sıra Farkları Korelasyonu, Tablolaştırma Ve Yorumlama

Uygulama

Student-T, Eşyapma T, Mann Whitney-U Testi, Wilcoxon TEsti

Uygulama

Kruskal Wallis-H, ANOVA ve Sonrası Post-Hoc Teknikler, Ki-Kare Analizleri Tablolaştırma Ve Yorumlama

Uygulama 

Ki-Kare Analizleri Tablolaştırma Ve Yorumlama

Uygulama 

Ölçek Geliştirme Ve Standardizasyon İşlemleri

Uygulama 

Dilsel Eşdeğerlik Geçerlik ve Güvenirlik (Adaptasyon ve Standardizasyon) Süreçlerine İlişkin Temel Bilgiler

Cronbach’s Alpha, Guttman ve Spearman Katsayılarının Hesaplanması

Uygulama

Madde Eleminasyonları Madde Toplam (İtem-Total) ve Madde Kalan (İtem Reminder) Analizleri

Uygulama

Faktör Analizi (Temel Bileşenler Analizi, Döndürme Yöntemleri) Ayırt Edicilik Analizleri

Uygulama

Faktörler arası korelasyon, kriter geçerliği

Uygulama 

Kapanış, katılım belgelerinin dağıtımı

Ödeme İçin Hesap Bilgisi:

Vakıfbank Kampüs Şb. KONYA,

IBAN: TR97 0001 5001 5800 7302 9593 19 Nolu

S.Ü. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü

Açıklama kısmına; Kurs adı, kursiyer adı ve soyadı ve TC. no yazılacaktır.

 


Etiketler

Sosyal Bilimler İçin İstatistik (SPSS) Eğitimi Hakkında Sorulan Sorular

Sosyal Bilimler İçin İstatistik (SPSS) Eğitimi hakkında tüm sorularınızı bu bölümden paylaşabilirsiniz. Her eğitime ait soru cevap bölümü farklıdır. Bu yüzden sorduğunuz soru mutlaka bu konu hakkında olmalıdır.

Sormuş olduğunuz sorulara uzmanlarımız veya bu konuda bilgi sahibi diğer üyelerimiz yanıt verebilir.

Soru Sormak İçin

BU EĞİTİMİ İNCELEYENLER BUNLARI'DA İNCELEDİ

Dr. Ögr. Üyesi Mustafa Agah Tekindal
  • Eğitim Tarihi : Yeterli başvuru sayısına ulaşınca eğitim başlayacaktır.
  • Eğitim Süresi : 32 Saat
  • Eğitim Gün ve Saatleri : Hafta içi / 17:30 - 20:30
  • Eğitim Yeri : Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik Laboratuvarı
  • Eğitim Ücreti : 950 ₺

    Worldkartlara vade farksız 9 taksit, diğer kartlara 6 taksit
Eğitimi Paylaş: