Konkordato Komiserliği Sertifika Programı

2019 Döneminde Açılacak Son Gruptur.

Eğitim Tarihleri: 28-29 Aralık 2019, 4-5 Ocak 2020

Eğitim Süresi: 36 saat (2 Haftasonu)

Eğitim Gün ve Saatleri: Cumartesi-Pazar Saat: 09:00-17:00

Eğitim Yeri: S.Ü. Hukuk Fakültesi

Eğitim Ücreti: Bireysel Katılım 1100 TL, Grup İndirimi (Üç Kişi ve Üzeri) 1000 TL  (Worldkarta vade farksız 9 taksit, diğer kartlara vade farklı 12 taksite kadar uygulanabilir. Dilerseniz ödemenizi kredi/banka kartınızla sitemizin sağ tarafında bulunan Kesin Kayıt butonuna tıklayarak sanal postan taksitli veya tek çekim olarak yapabilirsiniz.)

ÖNEMLİ NOT: Kontenjanımız sınırlıdır, kontenjan dolduktan sonra gruba kayıt alınamamaktadır. Aşağıda belirtilen evrak ve ödeme işlemini tamamlayanlar gruba dahil edilecektir. On-line yapılan kayıtlar kesin kayıt hükmünde değildir. 

 

GEREKLİ BELGELER

 • Kimlik Fotokopisi
 • Diploma Fotokopisi
 • Başvuru Formu (Formu Bilgisayarınıza İndirip Doldurmak İçin BURAYA TIKLAYINIZ)
 • 5 Yıllık Kıdeme Sahip Olduğunu Gösterir Resmi Belge
 • Ücret Yatırıldığına Dair Dekont

 

Ödeme İçin Hesap Bilgisi:

Vakıfbank Kampüs Şb. KONYA,

IBAN: TR97 0001 5001 5800 7302 9593 19

ALICI: S.Ü. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü

Açıklama kısmına; Kurs adı, kursiyer adı ve soyadı ve TC. no yazılacaktır.

 

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

(Son Yasal Değişiklikler Çerçevesinde)

 

Programın Amacı:

Programın amacı, konkordato komiserliği faaliyetlerinin ilgili mevzuattaki güncel gelişmeler çerçevesinde daha sağlıklı ve usulüne uygun yapılması için yetkin aday yetiştirmektir.

 

Programa Kimler Katılabilir:

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • Türk vatandaşı olmak
 • Tam ehliyetli olmak
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak

 • İflas etmemiş olmak
 • Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak
 • Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak
 • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
 • Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
 • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak

 

Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin HUKUKÇU ve birinin de YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR olması tercih edilir.

 

DERS İÇERİĞİ:

I-ADİ KONKORDATO

 • Konkordato talebi
 • Konkordato talebine eklenecek belgeler
 • Konkordato ön projesi
 • Finansal analiz raporları ile dayanakları
 • Geçici mühlet
 • Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirimi
 • Kesin mühlet
 • Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması
 • Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması
 • Kanun yolları
 • Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları
 • Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları
 • Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları
 • Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları
 • Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri
 • Komiser tarafından defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri
 • Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet
 • Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti
 • Alacaklılar toplantısına davet
 • Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk
 • Konkordato projesi
 • Konkordatonun mahkemede incelenmesi
 • Konkordatonun tasdiki şartları
 • Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı
 • Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı
 • Kanun yolları
 • Konkordatonun hükümleri
 • Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi
 • Konkordatonun Feshi
 • Konkordatonun kısmen feshi
 • Konkordatonun tamamen feshi
 • Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri
 • Komiserin müzakere daveti
 • Komiserin müzakere anlaşma tutanağı hazırlaması

 

II- İFLASTAN SONRA KONKORDATO

 • Şartları ve hükümleri

 

 

III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

 

 • Zorunlu içeriği
 • Tasdikin sonuçları
 • Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu
 • Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi
 • Paraya çevirme
 • Rehinli taşınmazlar
 • Taşınır rehinleri
 • Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri
 • Paraların paylaştırılması
 • Rehin açığı
 • Tevdi
 • Faaliyet raporu
 • Hukukî işlemlerin iptali

 

IV.SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 

 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırması
 • Başvuruya eklenecek belgeler
 • Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak   tedbirler
 • Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları
 • Kararın sonuçları
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli

 

Konkordato Komiserliği ile ilgili ulusal basın haberleri

 1. Resmi Gazete (Konkordato Komiserliği Yönetmeliği)
 2. Mynet
 3. Akşam
 4. Dünya
 5. Habertürk

 

 


Etiketler

Soru Sormak İçin

BU EĞİTİMİ İNCELEYENLER BUNLARI'DA İNCELEDİ