İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

Program Amacı

Teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonucunda arabulucuların işçi ve işverenin yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini yönetme, işçi ve işverenin yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini değerlendirmek suretiyle avukattan veya uzmandan yardım almalarını sağlama ya da süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim Müfredatı

 • İş Hukukunda Arabuluculuk
 • İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk Süreci
 • İş hukukunun temel kavramları
 • İş sözleşmesi ve türleri
 • İşçinin borçları
 • İşverenin borçları
 • İşçi ücreti ve ekleri
 • Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma
 • Yıllık ücretli izin hakkı ve diğer izin ve tatiller
 • İşçi ve işveren alacaklarına uygulanacak faiz çeşitleri
 • İşçi ve işveren alacaklarında uygulanacak kesintiler
 • İş sözleşmesinin sona ermesi
 • İşe iade ve sonuçları
 • İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları
 • Sendikal güvenceler
 • Toplu iş sözleşmesi
 • Senaryolar
 • Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • İş Kazasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • Arabuluculuk Büroları ile İrtibat Kurulması
 • UYAP Arabulucu Portalının Kullanılması
 • Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti
 • Arabuluculuk Süreci ile İlgili Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği

Kimler Katılabilir?
Yalnızca sicile kayıtlı Arabulucular alabilir. 

ÖNEMLİ NOT: Yönetmelik gereği kurs kontenjanı (24 kişi) ile sınırlı olduğu için, kontenjan dolduktan sonra gruba kayıt alınamamaktadır. Aşağıda belirtilen evrak ve ödeme işlemini tamamlayıp, evrakını teslim edenler gruba dâhil edilecektir. On-line yapılan kayıt kesin kayıt hükmünde değildir. 

Kayıt için Gerekli Belgeler

Arabuluculuk Belgesi veya Arabulucu Kimlik Kartının fotokopisi
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Ödeme dekontu

 


Etiketler

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi Hakkında Sorulan Sorular

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi hakkında tüm sorularınızı bu bölümden paylaşabilirsiniz. Her eğitime ait soru cevap bölümü farklıdır. Bu yüzden sorduğunuz soru mutlaka bu konu hakkında olmalıdır.

Sormuş olduğunuz sorulara uzmanlarımız veya bu konuda bilgi sahibi diğer üyelerimiz yanıt verebilir.

Soru Sormak İçin

BU EĞİTİMİ İNCELEYENLER BUNLARI'DA İNCELEDİ

 • Ödeme - Hesap Numarası : Vakıfbank Kampüs Şb. KONYA, IBAN: TR97 0001 5001 5800 7302 9593 19 ALICI: S.Ü. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Açıklama kısmına; Kurs adı, kursiyer adı ve soyadı ve TC. no yazılacaktır.
 • Eğitim Ücreti : 900 TL
 • Eğitim Yeri : Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
 • Eğitim Gün ve Saatleri : Cuma-Cumartesi-Pazar saat: 09:00 ile 17:00
 • Eğitim Tarihi : Güncellenecek
Eğitimi Paylaş: