İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

Son Kayıt Tarihi: Bakanlık Tarafından Bilgi Gelince Paylaşılacaktır.

Eğitim Başlama Tarihi: Bakanlık Tarafından Bilgi Gelince Paylaşılacaktır.

Eğitim Süresi: 24 Saat / 3 Gün

Eğitim Gün ve Saatleri: Cuma-Cumartesi-Pazar 09:00-17:00

Eğitim Yeri: Konya Barosu Sosyal Tesisleri

Eğitim Ücreti: 1.000,00 ₺

 

NOT: Eğitim kontenjanı 30 kişi ile sınırlıdır. Ön Kayıt Başvuruları Kesin Kayıt yerine geçmez. Kesin Kaydınızın tamamlanabilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte ödeme dekontunun kurumumuza ulaşmış olması gereklidir.

 

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

  1. Arabuluculuk Belgesi veya Arabulucu Kimlik Kartının aslı ve fotokopisi
  2. Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
  3. 1 adet vesikalık fotograf
  4. Ödeme dekontu (Ödeme, kayıt esnasında yapılabilir. Worldkarta vade farksız 9 taksit seçeneği)

 

KİMLER KATILABİLİR?

Sadece Arabuluculuk Siciline Kayıtlı Arabulucular Eğitime Katılabilir. 

 
BÖLÜM 1
• İş Hukukunda Arabuluculuk 
   o İş kanunları ve ilgili kanunlar
   o Arabuluculuğa elverişli olan uyuşmazlıklar
   o Arabuluculuğa elverişli olmayan uyuşmazlıklar
   o İş hukukundaki emredici hükümler ile arabuluculuk ilişkisi
BÖLÜM 2
• İş Hukuku Eğitim Konuları
   o İş hukukunun temel kavramları 
   o İş sözleşmesi ve türleri
   o İşçinin borçları
   o İşverenin borçları
   o İşçi ücreti ve ekleri 
   o Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma
   o Yıllık ücretli izin hakkı ve diğer izin ve tatiller
   o İşçi ve işveren alacaklarına uygulanacak faiz çeşitleri 
   o İşçi ve işveren alacaklarında uygulanacak kesintiler
   o İş sözleşmesinin sona ermesi
   o İşe iade ve sonuçları 
   o İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları 
   o Sendikal güvenceler
   o Toplu iş sözleşmesi
İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA İLİŞKİN UYGULAMA EĞİTİMİ KONULARI
• Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu 
• İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu
• Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
• Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
• Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu 
• İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• İş Kazasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Arabuluculuk Büroları ile İrtibat Kurulması
• UYAP Arabulucu Portalının Kullanılması 
• Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti 
• Arabuluculuk Süreci ile İlgili Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği 

 

BELGELENDİRME

Eğitimi tamamlayan katılımcılarımıza eğitimi tamamladıklarına dair Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak Selçuk Üniversitesi onaylı "İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk
Eğitimi Katılım Belgesi" verilecektir.


Etiketler

Soru Sormak İçin

Dr. Öğr. Üyesi Cemil GÜNER
Eğitimi Paylaş: