Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim

Ders Saati 23.02.2019 24.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 27.02.2019
08:00-08:50 Muhasebe Muhasebe   Finans  
09:00-09:50 Muhasebe Muhasebe   Finans  Finans
10:00-10:50 Muhasebe Muhasebe Etik Kurallar Finans  Finans 
11:00-11:50 Muhasebe Muhasebe Etik Kurallar Finans  Finans 
12:00-12:50 Muhasebe Muhasebe Etik Kurallar Finans  Finans 
13:00-13:50 Muhasebe Muhasebe Muhasebe Kurumsal Yönetim Etik Kurallar
14:00-14:50 Muhasebe Muhasebe Muhasebe Kurumsal Yönetim Etik Kurallar
15:00-15:50 Denetim Denetim Muhasebe Kurumsal Yönetim  
16:00-16:50 Denetim Denetim Muhasebe Kurumsal Yönetim  
17:00-17:50 Denetim Denetim Muhasebe Kurumsal Yönetim  
18:00-18:50 Denetim Denetim Muhasebe Kurumsal Yönetim  
19:00-19:50 Denetim Denetim Muhasebe Kurumsal Yönetim  
20:00-20:50 Denetim Denetim      
21:00-21:50 Denetim Denetim      
  Yunus Ceran Baki Yılmaz Mustafa Ay Melek Acar İ. Erem Şahin
  Mustafa AY Muhammet Bezirci Fahri Kurşunel Tahir Akgemci Muhammet Bezirci
        Adnan Çelik  

 

2018 döneminde eğitim almayanlar için telafi eğitimi kayıtları başladı. Ön başvuru yapmak için BURAYA TIKLAYINIZ

 

Son Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2019

Eğitim Tarihleri: 23-27 Şubat 2019

Eğitim Yeri: Konya SMMMO Derslikleri

Eğitim Ücretleri:  Denetim - 14 Saat/14 Kredi - 700 TL

                                Etik Kurallar - 5 Saat/5 Kredi - 250 TL

                                Finans - 9 Saat/9 Kredi - 450 TL

                                Kurumsal Yönetim - 7 Saat/7 Kredi - 350 TL

                                Muhasebe - 21 Saat/21 Kredi - 1050 TL

 

Ödeme İçin Banka ve Hesap Bilgisi: 
Vakıfbank Kampüs Şb. KONYA

IBAN NOTR97 0001 5001 5800 7302 9593 19 

Alıcı: S.Ü. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü 

NOT: Dekontun açıklama kısmına TC Numaranız, Adınız Soyadınız ve Almak İstediğiniz Eğitim Adlarını Yazmanız Gerekmektedir.

 

Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim Tebliği İkinci Bölüm Madde 9/3 bendine göre "(3) Yüz yüze ve uzaktan eğitimde her 50 dakikalık ders, bir kredi olarak kabul edilir. Eğitim konularında sürekli eğitim veya lisans ve lisansüstü eğitim kapsamında ders verenler bu faaliyetlerinden yıllık en fazla 30 kredi elde edebilirler."

 

Eğitimin Konuları                                                                                                                                                                                                    

Program kapsamındaki eğitim, aşağıdaki temel mesleki konularından oluşmaktadır.

            a) Muhasebe

            b) Denetim

            c) Etik kurallar

            ç) Finans (sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık, özel emeklilik ve finansal yönetim)

            d) Kurumsal yönetim

 

Programın Süresi

            Tebliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kurumun onayına sunulacak sürekli eğitim programlarının süresi 7 ders saatinden az olmamak üzere eğitimi düzenleyen SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ve KONYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI tarafından belirlenmiştir.

 

 

Eğitim Yöntemi

            Muhasebe, denetim ve finans konularında yapılacak eğitimler yüz yüze eğitim yöntemiyle; etik kurallar ve kurumsal yönetim ilkeleri konularında yapılacak eğitimler yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülür hükmü gereğince;

Muhasebe, denetim, finans,  etik kurallar ve kurumsal yönetim ilkeleri konularında yapılacak eğitimler yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülecektir.

Dönem

Muhasebe Eğitim İçeriği

Süre

2018

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu,  TMS 7 Nakit Akış Tablosu,  TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalar,  TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

BOBİ FRS

Bölüm 1 Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar

Bölüm 2 Nakit Akış Tablosu

Bölüm 3 Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar

Bölüm 4 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

7 SAAT

2018

TMS 2 Stoklar, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, TMS 41 Tarımsal Faaliyetler, TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi

BOBİ FRS

Bölüm 5 Hasılat

Bölüm 6 Stoklar

Bölüm 7 Tarımsal Faaliyetler

Bölüm 8 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi

7 SAAT

2018

TMS 16  Maddi Duran Varlıklar, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçme - TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar,

BOBİ FRS

Bölüm 9 Finansal Araçlar Ve Özkaynaklar

Bölüm 10 İştiraklerdeki Yatırımlar

Bölüm 11 Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar

Bölüm 12 Maddi Duran Varlıklar

7 SAAT

Öğretme Yöntemleri

Yüz Yüze eğitim

 

Dönem

Denetim Eğitim İçeriği

Süre

2018

 

 • Denetim Kavramı, Denetim Türleri ve Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı
 • BDS 200 Çerçevesinde Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları Ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartları’na Uygun Olarak Yürütülmesi ve Uygulama Örnekleri
 • BDS 220 Çerçevesinde Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol ve Uygulama Örnekleri

 

 

7 SAAT

2018

 

 • BDS 500 Çerçevesinde Denetim Kanıtlarına Bağımsız Bir Şekilde Ulaşma, Denetim Kanıtlarını Değerlendirme Ve Denetim Kanıtlarını Rapor Sürecinde Kullanma Prosedürlerinin Sunulması
 • BDS 550 Çerçevesinde Bağımsız Denetim Sürecinde İlişkili Tarafların Belirlenmesi Ve Bağımsızlık Standardı İle Etik Kurallar İlişkisinin Bütün Olarak Sunulması
 • BDS 700 Çerçevesinde Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma Ve Raporlama Raporlamanın Bağımsız Denetçiler Açısında Sorumlulukları Ve Bu Raporları İşletmeye Getireceği Sorumlulukların Tartışılması

 

 

 

7 SAAT

Öğretme Yöntemleri

Yüz yüze eğitim

 

Dönem

Etik Kurallar Eğitim İçeriği

Süre

2018

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR

ETİK KURALLARIN GENEL UYGULAMASI 

 • Temel İlkeler, Kavramsal Çerçeve, Yaklaşımı Tehditler ve Önlemler, Çıkar Çatışmaları, Etikle İlgili Çatışmaların Çözümü, Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim
 • Dürüstlük, Tarafsızlık, Mesleki Yeterlik ve Özen, Sır Saklama, Mesleğe Uygun Davranış

BAĞIMSIZ DENETÇİLER

 • Tehditler ve Önlemler
 • Denetçinin Görevlendirilmesi: Müşteri Kabulü ve Müşteri İlişkisinin Devam Ettirilmesi, İşin Kabulü, Denetçi Değişikliği, Çıkar Çatışmaları
 • Mevzuata Aykırılıklara Karşılık Verilmesi: Amaçlar, Kapsam, Müşteri Yönetiminin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Sorumlulukları, Denetçinin Sorumlulukları, Finansal Tabloların Denetimi: Konuya İlişkin Kanaat Edinilmesi, Konunun Ele Alınması, İlave Adım Atılmasının Gerekli Olup Olmadığının Belirlenmesi, Belgelendirme,
 • Finansal Tablo Denetimi Dışındaki Mesleki Hizmetler: Konuya İlişkin Kanaat Edinilmesi ve Konunun Yönetim ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Ele Alınması, Konunun, İşletmenin Dış Denetçisine Bildirilmesi, İlave Adım Atılmasının Gerekli Olup Olmadığının Değerlendirilmesi, Belgelendirme
 • İkinci Görüşler
 • Ücretler ve Diğer Menfaatler
 • Mesleki Hizmetlerin Pazarlanması
 • Hediyeler ve Ağırlanma
 • Emanet Olarak Tutulan Müşteri Varlıkları
 • Tarafsızlık–Tüm Hizmetler

5 SAAT

Öğretme Yöntemleri

Yüz yüze eğitim

 

Dönem

Finansal Yönetim Eğitim İçeriği

Süre

2018

FİNANSAL YÖNETİM

 • İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ: İşletme Sermayesi Bileşenleri, İşletme Sermayesi Finanslama Stratejileri, Nakit Yönetimi, Alacak Yönetimi, Stok Yönetimi

SERMAYE BÜTÇELEMESİ: Statik ve Dinamik Yöntemler, Net Bugünkü Değer, Net Gelecek Değer, İç Karlılık Oranı, Karlılık Endeksi, Yıllık Eşdeğer Net Hasıla (Maliyet)

Belirsizlik Koşulları Altında Sermaye Bütçelemesi: Riske Göre Düzeltilmiş İskonto Oranı, Belirlilik Eşitliği Yöntemi, Olasılık Dağılımı Yöntemi, Enflasyona Göre Düzeltilmiş Projenin Değerlendirilmesi, Karar Ağacı Yöntemi, Simülasyon Yöntemi, Ekonomik Katma Değer Yöntemi

 • YABANCI KAYNAK YÖNETİMİ
  • Kısa Vadeli Yabancı Kaynak

Satıcı Kredileri (Ticari Krediler), Finansman Bonosu, Repo, Banka Kredileri, Akreditif, Teminat Mektubu, Kabul Kredileri / Aval, Faktöring, Kendiliğinden Oluşan Fonlar, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

 • Orta Ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Leasing, Forfaiting, Tahvil, Varant, Gelir Ortaklığı Senetleri

 • ÖZKAYNAKLARIN YÖNETİMİ

Hisse Senetleri, Hisse Senedi Tür ve Türevleri, Hisse Senedi Değerlemesi

SERMAYE YAPISI

 • Optimal Sermaye Yapısının Saptanmasında Kullanılan Yöntemler: FVÖK/HBK Analizi. Nakit Akışı Analizi
 • Sermaye Yapısına İlişkin Teoriler (Yaklaşımlar): Net Gelir Yaklaşımı, Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı, Geleneksel Yaklaşım, Modigliani-Miller (MM) İlintisizlik yaklaşımı, Trade Off (Dengeleme) Yaklaşımı, Temsil Maliyetleri Yaklaşımı, Asimetrik Bilgi-Sinyal Etkisi ve Hiyerarşi Teorisi (Peckingorder)

SERMAYE MALİYETİ

TEMETTÜ POLİTİKALARI: Temettü Politikalarına İlişkin Teoriler: Litner Yaklaşımı, Myron Gordon Yaklaşımı - Eldeki Kuş Teorisi, Modigliani-Miller (Temettü ilintisizliği), Simetrik Bilgi ve Vergi Yaklaşımı, Asimetrik Bilgi ve Sinyal Yaklaşımı, Temsil Sorunu Yaklaşımı, Kar Dağıtım Şekilleri, Kar Dağıtım Politikaları, Kar Dağıtım Politikalarını Etkileyen Faktörler, Kar Dağıtım Tablosu

BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR: Birleşme ve Satın Alma Süreçleri,  Holdingler

FİNANSAL BAŞARISIZLIK VE İFLAS: Finansal Başarısızlık ve Alınacak Önlemler, Altman Z Model

9 SAAT

Öğretme Yöntemleri

Yüz yüze eğitim

 

Dönem

Kurumsal Yönetim Eğitim İçeriği

Süre

2018

Kurumsal Yönetimle İlgili Temel Kavramlar,  Kurumsal Yönetim Uygulamaları, Kurumsal Yönetimin Faydaları, Kurumsal Yönetime Yönelik Temel Stratejiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri, SPK ve Kurumsal Yönetim, BİST ve Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri:  Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması, Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Genel Kurula Katılım Hakkı, Oy Hakkı, Azlık Hakları, Kâr Payı Hakkı, Payların Devri, Örnek (Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı: Pay Sahipleri) Kurumsal Yönetim, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları, İnternet Sitesi, Faaliyet Raporu, Örnek (Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı: Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık)

7 SAAT

Öğretme Yöntemleri

Yüz yüze eğitim

 

 

Ölçme Ve Değerlendirme

Yüz yüze eğitimlerde ölçme ve değerlendirme yapılması zorunlu olmadığından SELÇUK ÜNİVERSİTESİ tarafından verilecek eğitimlerde ölçme ve değerlendirme yapılmayacaktır.

Eğitmen Kadromuz

 1. PROF. DR. YUNUS CERAN (Muhasebe)
 2. PROF. DR. BAKİ YILMAZ (Muhasebe)
 3. PROF. DR. MUHAMMET BEZİRCİ (Denetim, Etik Kurallar )
 4. PROF. DR. MUSTAFA AY (Denetim, Etik Kurallar)
 5. PROF. DR. MELEK ACAR (Finans)
 6. PROF. DR. TAHİR AKGEMCİ
 7. PROF. DR. ADNAN ÇELİK
 8. DR. ÖĞR. ÜYESİ FAHRİ KURŞUNEL (Muhasebe)
 9. DR. ÖĞR. ÜYESİ İ. EREM ŞAHİN (Finans)

Etiketler

Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim Hakkında Sorulan Sorular

Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim hakkında tüm sorularınızı bu bölümden paylaşabilirsiniz. Her eğitime ait soru cevap bölümü farklıdır. Bu yüzden sorduğunuz soru mutlaka bu konu hakkında olmalıdır.

Sormuş olduğunuz sorulara uzmanlarımız veya bu konuda bilgi sahibi diğer üyelerimiz yanıt verebilir.

Soru Sormak İçin

BU EĞİTİMİ İNCELEYENLER BUNLARI'DA İNCELEDİ

Prof. Dr. Mustafa AY
Eğitimi Paylaş: