Öğrenci Koçluğu Eğitimi

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU EĞİTİM PROGRAMI

Amaç

Her birimizde var olan yaratıcı, yenilikçi, kaşif, sanatçı kimlik sabırlı bir şekilde ortaya çıkarılmayı bekler. Dünya da, çocuklarımızın kendi armağanlarını yaratmalarını ve onlara şekil vermelerini bekliyor. Fakat günümüzün gerçekliği, yaşam sistemleri, okullar, devlet, dershaneler ya da diğer toplu eğitim sistemleri çocukların içerisindeki gerçek yeteneklerin ortaya çıkarılmalarını yeterince destekleyemiyor. Öğrencileri, pratik hayatta başarılı ve mutlu olmaları için yetebilecek uygun yetkinliklerle donatılamıyor. Yaşadığımız dünyadaki kurumlar ve toplumlar çocukların bağımsız ve üretken olmalarına yardım etmekten çok onların sisteme uymalarına, aşırı tedbirli olmalarına, yeteneklerini bastırmalarına, doğuştan getirdiklerini yok etmelerine, riskten kaçan bireyler olmalarına, aşırı korkmalarına ve ortalama insanlar olmalarına sebep oluyor. Öğrenci Koçluğu, öğrencilere yardım etmeyi, onların güçlü yanlarını ortaya çıkarmayı ve hedeflerine motive bir şekilde ilerlemelerini sağlayacak en doğru ve üretken yapı olarak ön plana çıkıyor. Koçluk, öğrencilerin potansiyellerini ve performanslarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla, düşüncelere meydan okuyan ve farklı perspektiflerin ortaya çıkmasını sağlayan yaratıcı bir ortaklık sürecidir. Bu eğitim size, diğer koçluk türlerinden farklı olarak, gençler ve öğrenciler ile ilgili koçluk yapabilme becerilerinin yanı sıra, öğrencilerin hedeflerine doğru mutlu ve başarılı şekilde ilerlemelerine destek olmanızı sağlayacaktır. Eğitim programımız bir eğitmen ya da ebeveyn olarak çocuğunuza ya da öğrencinize en fazla katkıyı nasıl verebileceğiniz ile ilgilidir.

 

Kimler Katılabilir;

 • Eğitimciler
 • Öğrencilerle çalışanlar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Rehber Öğretme​nler
 • Aile-Öğrenci iletişiminde uzmanlaşmak isteyenler
 • Koçluk hizmeti vermek isteyenler
 • Bireylere hedefleri için yardımcı olmak isteyenler
 • Öğrencileri hedef belirleme ve başarıya ulaşma gibi kavramlarla tanıştırmak isteyenler
 • Öğrencilere yol haritası belirlemede destek olmak ve fayda sağlamak isteyenler
 • Öğrenciler ile iletişimini güçlendirmek isteyenler

 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNU HANGİ ALANLARINDA KULLANABİLİRSİNİZ?


        ⦁    Bireysel hedeflerinizi daha stratejik olarak belirlemek,
        ⦁    Öğrencilerinizi ve çocuklarınızı hedef odaklı düşünmeye motive etmek,
        ⦁    Yeni kuşak çocuklar ile daha etkili iletişim kurmak,
        ⦁    Etkin dinleme becerisi geliştirerek çocuklarla daha derin iletişim kurmak,
        ⦁    Koçluk’u sınıf yönetiminde yöntem olarak kullanmak,
        ⦁    Kendi farkındalığınızı ve öğrencilerinizin farkındalığını yüksek tutmak,
        ⦁    Duygu, Düşünce ve Davranışlarınızı gözlemleme becerisi kazanmak,
        ⦁    Değerlerinizi daha derinden tanımak,
        ⦁    Sınırlarınızı ve önceliklerinizi belirlemek,
        ⦁    Kişisel gelişiminize katkı sağlamak,
        ⦁    Aile ilişkilerinizi geliştirmek,
        ⦁    İş hayatınızda okul yöneticisi ve öğretmen arkadaşlarınız ile daha iyi iletişim kurmak,
        ⦁    Mesleğinize uyarlayabileceğinizi bir metot öğrenmek,
        ⦁    İş yaşamınız ile ilgili stratejik hedefler ve eylem adımları belirlemek,
        ⦁    İkinci bir kariyer planı için hazırlık yapmak,
        ⦁    Emeklilik planı olarak ikinci bir meslek edinmek,
        ⦁    Derneklerde gönüllü çalışmalar yapmak,
        ⦁    Öğrencilerinizin ve çocuğunuzun eğitim hayatını destekleyecek hızlı okuma, verimli ders çalıma, hafıza teknikleri, test çözme gibi bir çok tekniği öğrenmek,
        ⦁    Öğrenci ve çocuklarınızın sınav kaygısını rahatlatacak teknikler öğrenmek,
        ⦁    Kariyerinize profesyonel öğrenci koçu olarak devam etmek.

 

PROGRAM

 

Koçluğa Giriş

Temel Etik Kurallar ve Mesleki Standartlara Uymak 

 • Koçluğun etik kuralları ve standartlarını anlamak ve bunları koçlukla ilgili tüm durumlarda en doğru şekilde uygulayabilmek.
 • Koçluk Standartları’na ait davranış kalıplarını anlar ve bunları uygular
 • Koçluk Etik Kurallarının ana hatlarını anlar ve bunları takip eder
 • Koçluk, danışmanlık, psikoterapi ve diğer destek amaçlı mesleklerin aralarındaki farklılıkları açıkça anlar,
 • Gerekli olduğu zaman müşteriyi başka destek alması gereken mesleklere yönlendirebilir, bunun zamanını bilir ve uygun kaynaklar hakkında da bilgisi vardır.

Temel Koçluk Yetkinlikleri;

 • Etkin Dinleme
 • Güçlü Soru Sorma
 • Farkındalık Yaratma
 • Etkili Geri Bildirim
 • Hareketleri Tasarlama
 • Planlama ve Hedef Koyma
 • Gelişimi ve Sorumluluğu Yönetme

Etiketler

Soru Sormak İçin

Dr.Öğr.Üyesi Yusuf Ziya Halefoğlu
 • Eğitim Tarihi : Yeterli kontenjan sağlandığında eğitimimiz başlayacaktır.
 • Eğitim Süresi : Toplam : 42 Saat (21 Saat Teorik+21 Saat Uygulama (7 saat yüzyüze+14 Saat Uzaktan))
 • Eğitim Gün ve Saatleri : Kontenjan sağlandığında duyurulacaktır.
 • Eğitim Yeri : Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
 • Eğitim Ücreti : 1000 TL
Eğitimi Paylaş: