İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğu

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA İLİŞKİN TEORİK EĞİTİM KONULARI

BÖLÜM 1

• İş Hukukunda Arabuluculuk 

o İş kanunları ve ilgili kanunlar
o Arabuluculuğa elverişli olan uyuşmazlıklar
o Arabuluculuğa elverişli olmayan uyuşmazlıklar
o İş hukukundaki emredici hükümler ile arabuluculuk ilişkisi

• İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk Süreci 

BÖLÜM 2

• İş Hukuku Eğitim Konuları
o İş hukukunun temel kavramları
o İş sözleşmesi ve türleri 
o İşçinin borçları 

o İşverenin borçları 
o İşçi ücreti ve ekleri 
o Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma 
o Yıllık ücretli izin hakkı ve diğer izin ve tatiller 
o İşçi ve işveren alacaklarına uygulanacak faiz çeşitleri 
o İşçi ve işveren alacaklarında uygulanacak kesintiler 
o İş sözleşmesinin sona ermesi 
o İşe iade ve sonuçları 
o İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları
o Sendikal güvenceler 
o Toplu iş sözleşmesi 
 

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA İLİŞKİN UYGULAMA EĞİTİMİ KONULARI

• Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu 
• İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu 
• Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu 
• Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu 
• Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin Uyuşmazlık
Senaryosu 
• Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu 
• Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Uyuşmazlık
Senaryosu 
• Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu 
• İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (Çalıştırılmayan Süre Ücreti,
İşe Başlatmama Tazminatı Hesaplamaları ve Fark Alacaklar) 
• Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu 
• İş Kazasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık
Senaryosu 
• Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara İlişkin
Uyuşmazlık Senaryosu 
• Arabuluculuk Büroları ile İrtibat Kurulması 
• UYAP Arabulucu Portalının Kullanılması 
• Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti 
• Arabuluculuk Süreci ile İlgili Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği
 


Etiketler

Sema Hakkı

Yrd. Doç. Dr. Alper Uyumaz

Soru Sormak İçin

Yrd. Doç. Dr. Alper Uyumaz
  • Kurs Tarihi : Yeterli başvuru sayısına ulaşınca eğitim başlayacaktır.
  • Kurs Süresi : 24 Saat / 2 Haftasonu
  • Kurs Gün ve Saatleri : Haftasonu 09:00 - 15:00
  • Kurs Yeri : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Kurs Ücreti : En kısa sürede eklenecektir.
  • NOT : Eğitimin lisans süreci devam etmektedir. Bu süreç tamamlanana kadar ön kayıt olabilirsiniz.
Eğitimi Paylaş: