İnsan Kaynakları Yönetimi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (TÜM SÜREÇLER)

-İnsan Kaynakları Yönetimi Kavram ve Amacı
-İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Faktörler
-İç Çevre Faktörleri
-Dış Çevre Faktörleri

1-İŞ ANALİZİ(Cihangir YILMAZ - Major Danışmanlık Genel Müdürü)
-İş Tanımları ve İş Gerekleri
-İş Analizinde İzlenmesi Gereken Adımlar
-İş Analizinde Bilgi Toplama Yöntemleri
-İş Analizi Çıkarma Uygulaması
-Personel Seçme ve İşe Alım Süreci
-Şirketlerde İnsan Gücü İhtiyacını Belirleme

2-İŞE ALMA ,BULMA ,SEÇME (Bilal ARGAN-Adese İ.K. Müdürü)
-İnsan Kaynakları Bulma
-İç Kaynak
-Dış Kaynak
-Alternatif
-Seçme
-İlan
-Form Doldurma
-Mülakat
-Mülakat Süreci
Mülakat Çeşitleri 
-Yetkinlik Bazlı Mülakat
-Grup Mülakatı
-Mülakat Tuzakları
-Mülakatlarda Beden Dili Değerlendirme
-Mülakat Sonrası Değerlendirme ve Analizi
-Özgeçmiş Değerlendirilirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

3-EĞİTİM (İlker İhsan YAĞAN - Morven Tekstil İ.K. Müdürü)
-Eğitim Oluşturma
-İhtiyaç Belirleme
-Program Hazırlama
-Yöntem Seçme
-Test-Tekrar Yöntemi
-Önceki-sonraki Performans Yöntemi
-Deney-Kontrol Grupları Yöntemi
-Program Uygulama
-Değerlendirme
-Eğitim Çeşitleri
-İş Başında Eğitim
-İş Dışında Eğitim
-Teknoloji Temelli Eğitim

4-KARİYER ve YETENEK YÖNETİMİ (Bilal ARGAN-Adese İ.K. Müdürü)
-Kariyer Planlama
-Planlama Aşamaları
-Kariyer Palanlama Uygulamaları
-Kariyer Yönetimi
-Kariyer Yönetimi Araçları
-Yetenek Yönetimi ve Geliştirme

5-PERFORMANS YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRME(Bilal ARGAN-Adese İ.K. Müdürü)
-Performans Yönetimi Tanımı ve Önemi
-Performans Yönetimi Süreçleri
-Performans Değerleme Yöntemleri
-Performans Değerlendirme Hataları

6-BORDROLAMA ve ÖZLÜK İŞLERİ (Bilal ARICI - Adese İ.K. Müdür Yrd.)
-Bilgi Girişleri
-Yeni Başlayan İşlemleri
-Çalışan Personel İşlemleri
-İşten Çıkış İşlemleri
-Ücret Ödeme İşlemleri
-Bütçeleme
-Ücret Yönetimi
-Brütten Nete Ücret Hesaplama
-Puantaj Tablosu Hazırlama ve Yorumlama
-Telafi, Fazla Çalışma Ve Denkleştirme Süresi Hesaplamaları
-Hukuki Boyut
-Bordro Hazırlama
-İşveren Maliyeti Hesaplama
-Tazminat Ödenme Koşulları
-Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
-Yıllık İzin Hesaplama
-İş Sözleşmeleri
-Belirli Süreli
-Belirsiz Süreli
- Tam süreli
- Kısmi süreli
- Deneme süreli

7-STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ(Cihangir YILMAZ - Major Danışmanlık Genel Müdürü)
 

Ödeme İçin Hesap Bilgisi:

Vakıfbank Kampüs Şb. KONYA,

IBAN: TR97 0001 5001 5800 7302 9593 19 Nolu

S.Ü. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü

Açıklama kısmına; Kurs adı, kursiyer adı ve soyadı ve TC. no yazılacaktır.


Etiketler

Seyfettin KARAGÖZ

Eğitim için belli bir tarih var mı?

Emre ÖZERGİN

merhaba Sengül Hanım Belirli bir tarih bulunmamaktadır. Yeterli kontenjan sağlandığında eğitimimiz başlayacaktır

Soru Sormak İçin

Major Danışmanlık
 • Eğitim Tarihi : Yeterli başvuru sayısına ulaşınca eğitim başlayacaktır.
 • Eğitim Süresi :
  60 Saat / 4 Haftasonu
 • Eğitim Gün ve Saatleri : Haftasonu - 10:00-17:00
 • Eğitim Yeri :
  Sürekli Eğitim Merkezi
 • Eğitim Ücreti : Şehit ve Gazi Yakınlarına Ücretsiz
  Öğrenci ve Kamu Personeli - 1000 ₺
  Diğer Katılımcılar - 1100₺
Eğitimi Paylaş:
metin2 pvp serverler