İnsan Kaynakları Yönetimi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (TÜM SÜREÇLER)

-İnsan Kaynakları Yönetimi Kavram ve Amacı
-İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Faktörler
-İç Çevre Faktörleri
-Dış Çevre Faktörleri

1-İŞ ANALİZİ(Cihangir YILMAZ - Major Danışmanlık Genel Müdürü)
-İş Tanımları ve İş Gerekleri
-İş Analizinde İzlenmesi Gereken Adımlar
-İş Analizinde Bilgi Toplama Yöntemleri
-İş Analizi Çıkarma Uygulaması
-Personel Seçme ve İşe Alım Süreci
-Şirketlerde İnsan Gücü İhtiyacını Belirleme

2-İŞE ALMA ,BULMA ,SEÇME (Bilal ARGAN-Adese İ.K. Müdürü)
-İnsan Kaynakları Bulma
-İç Kaynak
-Dış Kaynak
-Alternatif
-Seçme
-İlan
-Form Doldurma
-Mülakat
-Mülakat Süreci
Mülakat Çeşitleri 
-Yetkinlik Bazlı Mülakat
-Grup Mülakatı
-Mülakat Tuzakları
-Mülakatlarda Beden Dili Değerlendirme
-Mülakat Sonrası Değerlendirme ve Analizi
-Özgeçmiş Değerlendirilirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

3-EĞİTİM (İlker İhsan YAĞAN - Morven Tekstil İ.K. Müdürü)
-Eğitim Oluşturma
-İhtiyaç Belirleme
-Program Hazırlama
-Yöntem Seçme
-Test-Tekrar Yöntemi
-Önceki-sonraki Performans Yöntemi
-Deney-Kontrol Grupları Yöntemi
-Program Uygulama
-Değerlendirme
-Eğitim Çeşitleri
-İş Başında Eğitim
-İş Dışında Eğitim
-Teknoloji Temelli Eğitim

4-KARİYER ve YETENEK YÖNETİMİ (Bilal ARGAN-Adese İ.K. Müdürü)
-Kariyer Planlama
-Planlama Aşamaları
-Kariyer Palanlama Uygulamaları
-Kariyer Yönetimi
-Kariyer Yönetimi Araçları
-Yetenek Yönetimi ve Geliştirme

5-PERFORMANS YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRME(Bilal ARGAN-Adese İ.K. Müdürü)
-Performans Yönetimi Tanımı ve Önemi
-Performans Yönetimi Süreçleri
-Performans Değerleme Yöntemleri
-Performans Değerlendirme Hataları

6-BORDROLAMA ve ÖZLÜK İŞLERİ (Bilal ARICI - Adese İ.K. Müdür Yrd.)
-Bilgi Girişleri
-Yeni Başlayan İşlemleri
-Çalışan Personel İşlemleri
-İşten Çıkış İşlemleri
-Ücret Ödeme İşlemleri
-Bütçeleme
-Ücret Yönetimi
-Brütten Nete Ücret Hesaplama
-Puantaj Tablosu Hazırlama ve Yorumlama
-Telafi, Fazla Çalışma Ve Denkleştirme Süresi Hesaplamaları
-Hukuki Boyut
-Bordro Hazırlama
-İşveren Maliyeti Hesaplama
-Tazminat Ödenme Koşulları
-Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
-Yıllık İzin Hesaplama
-İş Sözleşmeleri
-Belirli Süreli
-Belirsiz Süreli
- Tam süreli
- Kısmi süreli
- Deneme süreli

7-STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ(Cihangir YILMAZ - Major Danışmanlık Genel Müdürü)
 

Ödeme İçin Hesap Bilgisi:

Vakıfbank Kampüs Şb. KONYA,

IBAN: TR97 0001 5001 5800 7302 9593 19 Nolu

S.Ü. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü

Açıklama kısmına; Kurs adı, kursiyer adı ve soyadı ve TC. no yazılacaktır.


Etiketler

Soru Sormak İçin

Major Danışmanlık
 • Kurs Tarihi : Yeterli başvuru sayısına ulaşınca eğitim başlayacaktır.
 • Kurs Süresi :
  60 Saat / 4 Haftasonu
 • Kurs Gün ve Saatleri : Haftasonu - 10:00-17:00
 • Kurs Yeri :
  Sürekli Eğitim Merkezi
 • Eğitim Ücreti : Şehit ve Gazi Yakınlarına Ücretsiz
  Öğrenci ve Kamu Personeli - 1000 ₺
  Diğer Katılımcılar - 1100₺
Eğitimi Paylaş: