Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Hazırlık Eğitimi

Eğitim İçeriği

Tüm konular detaylı bir biçimde ele alınacak ve çözüm teknikleri ile konu bilgisi birleştirilerek çalışma sürdürülecektir. Tecrübeli eğitici kadrosu ve üniversite uzmanlığının ortak noktası olarak bu hazırlık kursumuza tüm öğrencilerimizi bekleriz.

Eğitim Konu Başlıkları

1) Matematik 

 • Temel Kavramlar
 • Bölme ve Bölünebilme
 • Ekok - Ebob
 • Rasyonel Sayılar
 • Üslü ve Köklü Sayılar
 • Eşitsizlikler
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran-Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • İşlem ve Modüler Aritmetik
 • Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık

2) Geometri

 • Temel Geometrik Kavramlar
 • Üçgenler
 • Çokgenler
 • Çember ve Daire
 • Katı Cisimler
 • Anatilik Geometri

3) Türkçe

 • Cümle Tamamlama
 • Anlam Bütünlüğü
 • Cümlede Yer Değiştirme
 • Cümle ve Sözcük Sıralama
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Sözel Mantık

4) Genel Yetenek

 • Sayısal Yetenek
 • Tablo Okuma
 • Grafik Yorumlama
 • Mantıksal Akıl Yürütme

Kimler Katılabilir:

 • Meslek Yüksekokulu 1. Sınıf ve 2. Sınıf Öğrencileri
 • Ön Lisans 1. Sınıf, 2. Sınıf ve Mezunları 
 • Açık Öğretim Öğrenci ve Mezunları

Etiketler

Soru Sormak İçin